ECON 

Komisia pre hospodársku politiku 

ECON logo
© dim4ik-69 / Shutterstock.com

​​​​​​​​​​​​​​​The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, economic governance and the European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), the internal market and the digital single market. Its activities also encompass economic and monetary policy, taxation policy, international trade and tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

Vybrať inú komisiu VR:
Obsah

O nás

Sekretariát komisie ECON je zodpovedný aj za ocenenie Podnikateľský región roka (EER), ktoré odmeňuje regióny EÚ s najpresvedčivejšou, najperspektívnejšou a najsľubnejšou víziou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou.

Komisia ECON má na starosti sieť regionálnych centier na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ (RegHub). RegHub je platforma, ktorá umožňuje zapojiť miestne a regionálne subjekty prostredníctvom konzultácií a zhromažďuje ich skúsenosti s uplatňovaním politiky EÚ v praxi.

Komisia ECON spravuje platformu pre širokopásmové pripojenie, ktorá je spoločnou iniciatívou Európskeho výboru regiónov (VR) a Európskej komisie s cieľom pomôcť rozšíriť širokopásmové pripojenie do všetkých európskych regiónov.

Komisia ECON tiež zohráva vedúcu a koordinačnú úlohu vo vzťahoch medzi VR a skupinou Európskej investičnej banky (EIB), čo zahŕňa širokú škálu opatrení a politických oblastí.

Hlavné analýzy a konzultácie realizované Platformou na monitorovanie stratégie Európa 2020 a európskeho semestra sú k dispozícii na stránke s archívom.

Aktuálne správy

Schôdze

Nasledujúce schôdze

Predchádzajúce schôdze

Dokumenty

Stanoviská

Prijaté stanoviská

Prerokovávané stanoviská

Štúdie

 • Effective decentralisation in the context of the European Semester and beyond

  Dátum uverejnenia: 26/07/2023Téma:Multi-level governance and devolution, Economic Governance, Economic and Monetary Union (EMU), Sub-national financeAutor:Sabine Zillmer and Erik Gløersen (Spatial Foresight GmbH) and Michele Alessandrini and Alessandro Fratini (t33 Srl) with inputs from Bozhidar Ivanov, Kirsti Hagemann and Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight GmbH), Language review by Tim Will
 • Digital Resilience

  Dátum uverejnenia: 28/04/2023Téma:Digital agenda, Digital policy and connectivity, Research and innovationAutor:Simona Cavallini, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Gabriele Casalini, Giorgos Verdi, Antonio Grasso (European DIGITAL SME Alliance), Edited by Ruth Harland
 • Synergies between the Sustainable Development Goals and the National Recovery and Resilience Plans – Best Practices from Local and Regional Authorities

  Dátum uverejnenia: 20/07/2022Téma:Territorial cohesion, Sustainable development, Economic GovernanceAutor:Michele Alessandrini and Ana Pasturel (t33 Srl), Kinga Hat and Arndt Münch (ÖIR GmbH), Marcela Mäder Furtado and Paola Marinović (Spatial Foresight GmbH).
 • Territorial foresight study in addressing the digital divide and promoting digital cohesion

  Dátum uverejnenia: 04/07/2022Téma:Digital agenda, Digital policy and connectivity, Territorial cohesion, SME policyAutor:Susanna Fontana, Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Simona Cavallini, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.).
 • The state of the regions, cities and villages in the areas of socio-economic policies

  Dátum uverejnenia: 01/07/2022Téma:Economic and Monetary Union (EMU), Social economy, Employment, Green DealAutor:Kai Böhme, Marcela Mäder Furtado, Maria Toptsidou, Sebastian Hans, Arndt Münch, Bernd Schuh, Manon Badouix, Clarissa Amichetti, Alessandro Valenza, Elena Iacobucci, Anda Iacob, Helene Gorny, Isabella Messinger, Reinhard Pichler, Wolfgang Neugebauer
 • New trade and economic relations between EU-UK: the impact on regions and cities

  Dátum uverejnenia: 08/04/2022Téma:Financial markets, Internal market, Sustainable developmentAutor:Michele Alessandrini, Carlo Bettini, Elena Iacobucci,Erik Gløersen and Sabine Zillmer (Spatial Foresight GmbH), Helene Gorny, Kinga Hat and Arndt Münch (ÖIR GmbH). Language review by Jacqueline Dawn Palmer
 • The state of the regions, cities and villages in the areas of socio¬economic policies. Contribution to the 2021 EU Annual Regional and Local Barometer

  Dátum uverejnenia: 28/10/2021Téma:Economic and Monetary Union (EMU), Social economy, Employment, Green DealAutor:Kai Böhme, Christian Lüer, Flavio Besana, Sebastian Hans, Bernd Schuh, Arndt Münch & Helene Gorny, including inputs by Alessandro Valenza, Sabine Zillmer & Hristo Dokov, Language editing by Tim Wills
 • The state of digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and business models, and their consequences for regions

  Dátum uverejnenia: 14/07/2021Téma:Digital agenda, Digital policy and connectivity, SME policy, Territorial cohesionAutor:Simona Cavallini (Fondazione FORMIT) and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Local and regional finances in the aftermath of COVID-19

  Dátum uverejnenia: 24/06/2021Téma:Sub-national financeAutor:Michele Alessandrini (t33 Srl), Ivan Bosch Chen (CSES), Veronika Kubeková (Blomeyer & Sanz), and Fabio Fiorillo, with contributions from Roland Blomeyer (Blomeyer & Sanz), Gabriele Ceccarelli (t33 Srl) and Jack Malan (CSES), Lang. review by Timothy Wills.
 • Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans

  Dátum uverejnenia: 24/06/2021Téma:Territorial cohesion, Sustainable development, Economic GovernanceAutor:Alessandro Valenza, Anda Iacob, Clarissa Amichetti, Pietro Celotti (t33 Srl), Sabine Zillmer (Spatial Foresight) and Jacek Kotrasinski
 • The EU’s notification procedure under the Services Directive – implications for local and regional authorities in the light of the January 2018 ECJ ruling

  Dátum uverejnenia: 26/11/2020Téma:Internal market, Services of general economic interestAutor:Erich Dallhammer, Ursula Mollay and Joanne Tordy (ÖIR)
 • Regions and cities providing SGEIs: identifying difficulties resulting from the State aid framework

  Dátum uverejnenia: 10/11/2020Téma:State aid and competition, Services of general economic interestAutor:Michele Alessandrini, Salvatore Tarantino (t33), Sabine Zillmer (Spatial Foresight), Martyna Derszniak-Noirjean (ÖIR), with contributions from Paola Le Moglie (t33) and language editing by Tim Wills (t33).
 • Potential impacts of COVID-19 on regions and cities of the EU

  Dátum uverejnenia: 12/10/2020Téma:Public healthAutor:Kai Böhme, Flavio Besana, Christian Lüer, Frank Holstein, Sebastian Hans (Spatial Foresight), Alessandro Valenza, Bertille Caillaud (t33) and Martyna Derszniak-Noirjean (ÖIR)
 • Active subsidiarity and the European Semester: the involvement of cities and regions in policy-making for investment and structural reform

  Dátum uverejnenia: 03/07/2020Téma:Subsidiarity and proportionalityAutor:Alessandro Valenza and Paul Hickey (t33 Srl), Sabine Zillmer and Paul Georis(Spatial Foresight)
 • Assessing the need for a modification of the state aid rules for the phasing-out of coal

  Dátum uverejnenia: 23/03/2020Téma:Industrial policyAutor:Michele Alessandrini, Pietro Celotti, Giacomo Nespeca (t33 Srl), Silke Haarich, Christian Lüer, Sabine Zillmer (Spatial Foresight GmbH), Erich Dallhammer, Martyna Derszniak-Noirjean, Markéta Prasilova (OIR GmbH), and Salvatore Tarantino.
 • EU policy framework on SMEs: state of play and challenges

  Dátum uverejnenia: 29/07/2019Téma:SME policyAutor:Michele Alessandrini, Alessandro Valenza, Andrea Gramillano, Chiara Zingaretti, (t33 Srl), Sabine Zillmer, Frank Holstein and Giacomo Salvatori (Spatial Foresight). Contributions from Erich Dallhammer,Mailin Gaupp-Berghausen and Martyna Derszniak (ÖIR)
 • Implementing a place-based approach to EU industrial policy strategy

  Dátum uverejnenia: 16/07/2019Téma:Industrial policyAutor:M. Alessandrini (t33), P. Celotti (t33), E. Dallhammer (OIR), H. Gorny (OIR), A. Gramillano (t33), B. Schuh (OIR) and C. Zingaretti (t33) with contributions from M. Toptsidou (Spatial Foresight)
 • Assessing the implementation of the 2014 Directives on public procurement: challenges and opportunities at regional and local level

  Dátum uverejnenia: 14/06/2019Téma:Public procurementAutor:Alessandro Valenza, Michele Alessandrini, Paul Negrila and Pietro Celotti (t33 Srl).
 • A territorial approach for the implementation of the SDGs in the EU – The role of the European Committee of the Regions

  Dátum uverejnenia: 11/04/2019Téma:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020)Autor:François Levarlet, Michele Alessandrini, Pietro Celotti (t33) with contributions from Giacomo Salvatori and Frank Holstein (Spatial Foresight), Martyna Derszniak-Noirjean and Mailin Gaupp-Berghausen (ÖIR), Paolo Seri, Veronika Müller (t33)
 • Administrative capacity of local and regional authorities: Opportunities and challenges for structural reforms and a more effective European economic governance

  Dátum uverejnenia: 30/11/2018Téma:Economic GovernanceAutor:Jürgen Pucher (Project Leader) and Haris Martinos (METIS GmbH).
 • The involvement of the Local and Regional Authorities in the European Semester – Analysis of the 2018 National Reform Programmes

  Dátum uverejnenia: 01/10/2018Téma:Economic Governance, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Europe 2020 StrategyAutor:Jürgen Pucher (Project Leader) and Wolfgang Schausberger (METIS GmbH)
 • The democratic dimension of EU negotiations on trade agreements: the role and responsibilities of citizens and LRAs

  Dátum uverejnenia: 17/12/2017Téma:Trade policyAutor:Bernd Schuh, Sanja Brkanovic, Helene Gorny, Edith Stifter (ÖIR) in collaboration with Paola Le Moglie and Pietro Celotti (t33).
 • The involvement of the local and regional authorities in the European Semester: analysis of the 2017 National Reform Programmes

  Dátum uverejnenia: 19/10/2017Téma:Economic GovernanceAutor:Jürgen Pucher and Wolfgang Schausberger (METIS GmbH).
 • Improving the European Semester by involving local and regional authorities: Overview of good practices

  Dátum uverejnenia: 11/10/2017Téma:Economic GovernanceAutor:Jürgen Pucher and Haris Martinos (METIS GmbH).
 • Implementation of the Decision and the Framework on SGEIs: involvement of LRAs in the reporting exercise and state of play as regards the assessment of social services as economic activities

  Dátum uverejnenia: 08/06/2017Téma:Economic and Monetary Union (EMU), European Structural and Investment FundsAutor:Sabine Zillmer, Silke Haarich, Frank Holstein and Maria Toptsidou (Spatial Foresight) with contributions from Paola Le Moglie (t33)
 • - Implementation of the Decision and the Framework on SGEIs: involvement of LRAs in the reporting exercise and state of play as regards the assessment of social services as economic activities - Executive Summary

  Dátum uverejnenia: 07/06/2017Téma:Economic and Monetary Union (EMU)Autor:Sabine Zillmer, Silke Haarich, Frank Holstein and Maria Toptsidou (Spatial Foresight) with contributions from Paola Le Moglie (t33)
  Dostupné jazyky (2)
  1. Deutsch(213,85 KB - PDF)stiahnuť
   - Implementation of the Decision and the Framework on SGEIs: involvement of LRAs in the reporting exercise and state of play as regards the assessment of social services as economic activities - Executive Summary
  2. français(256,75 KB - PDF)stiahnuť
   - Implementation of the Decision and the Framework on SGEIs: involvement of LRAs in the reporting exercise and state of play as regards the assessment of social services as economic activities - Executive Summary
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke? Zistite prečo
 • The role of the local and regional authorities in the implementation of the EFSI: opportunities and challenges

  Dátum uverejnenia: 06/06/2017Téma:European Structural and Investment FundsAutor:Michele Alessandrini, François Levarlet, Paul Negrila, Paola Le Moglie, Andrea Bucci, Pietro Celotti (t33), Ursula Mollay (ÖIR) and Jacek Kotrasiński.
 • - The role of the local and regional authorities in the implementationof the EFSI: opportunities and challenges - Executive Summary

  Dátum uverejnenia: 05/06/2017Téma:European Structural and Investment FundsAutor:Michele Alessandrini, François Levarlet, Paul Negrila, Paola Le Moglie, Andrea Bucci, Pietro Celotti (t33), Ursula Mollay (ÖIR) and Jacek Kotrasiński.
  Dostupné jazyky (6)
  1. Deutsch(260,64 KB - PDF)stiahnuť
   - The role of the local and regional authorities in the implementationof the EFSI: opportunities and challenges - Executive Summary
  2. français(301,45 KB - PDF)stiahnuť
   - The role of the local and regional authorities in the implementationof the EFSI: opportunities and challenges - Executive Summary
  3. español(186,72 KB - PDF)stiahnuť
   - The role of the local and regional authorities in the implementationof the EFSI: opportunities and challenges - Executive Summary
  4. italiano(330,37 KB - PDF)stiahnuť
   - The role of the local and regional authorities in the implementationof the EFSI: opportunities and challenges - Executive Summary
  5. polski(260,87 KB - PDF)stiahnuť
   - The role of the local and regional authorities in the implementationof the EFSI: opportunities and challenges - Executive Summary
  6. română(301,02 KB - PDF)stiahnuť
   - The role of the local and regional authorities in the implementationof the EFSI: opportunities and challenges - Executive Summary
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke? Zistite prečo
 • Entrepreneurship on islands and other peripheral regions

  Dátum uverejnenia: 18/04/2017Téma:European Structural and Investment Funds, Entrepreneurship, SME policyAutor:Silke Haarich, Sabine Zillmer, Frank Holstein, Amparo Montán, Nathalie Wergles, Maria Toptsidou (Spatial Foresight), Helene Gorny and Sanja Brkanovic (ÖIR) and Pietro Celotti (t33).
 • The future of industry in Europe

  Dátum uverejnenia: 18/04/2017Téma:European Structural and Investment FundsAutor:Michele Alessandrini, Pietro Celotti, Andrea Gramillano, and Marco Lilla (t33).
 • How to improve regional and local governance of SME and entrepreneurship policy

  Dátum uverejnenia: 17/04/2017Téma:European Structural and Investment Funds, SME policyAutor:Bernd Schuh, Stephanie Kirchmayr-Novak, Helene Gorny, Jiannis Kaucic, Florian Keringer (ÖIR), Sebastian Hans, Frank Holstein, Maria Topsidou, Sabine Zillmer (Spatial Foresight), Paola Le Moglie, Elodie Lorgeoux, Pietro Celotti (t33)
 • The role of the local and regional authorities in the implementation of Europe 2020 – analysis of 2016 National Reform Programmes

  Dátum uverejnenia: 27/09/2016Téma:Economic Governance, Europe 2020 StrategyAutor:Jürgen Pucher (project leader), Nicole Hauder, Wolfgang Schausberger (Metis GmbH).
 • Obstacles to investments at local and regional level

  Dátum uverejnenia: 25/09/2016Téma:European Structural and Investment Funds, Investment policyAutor:Jürgen Pucher (Project Leader), Haris Martinos and Wolfgang Schausberger (Metis GmbH).
 • A Code of Conduct on the involvement of the Local and Regional Authorities in the European Semester

  Dátum uverejnenia: 01/12/2015Téma:Economic Governance, Europe 2020 StrategyAutor:Jürgen Pucher (Project Leader) and Haris Martinos (Metis GmbH)
 • The role of Local and Regional Authorities in the implementation of Europe 2020 – Analysis of 2015 National Reform Programmes

  Dátum uverejnenia: 10/11/2015Téma:Europe 2020 Strategy, Economic GovernanceAutor:Jürgen Pucher (Project Leader), Teresa Blood, Alexandra Frangenheim and Wolfgang Schausberger (Metis GmbH).
 • Success Factors for LRAs in Implementing Europe 2020

  Dátum uverejnenia: 07/10/2015Téma:Europe 2020 StrategyAutor:Terri Kafyeke and Tanja Srebotnjak (Ecologic Institute).
 • On the role of the local and regional authorities in the Europe 2020 National Reform Programmes: Analysis of the 2014 National Reform Programmes

  Dátum uverejnenia: 14/12/2014Téma:Europe 2020 StrategyAutor:Asya Dimitrova and Markus Hametner (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) with contributions from Tanja Srebotnjak (Ecologic Institute).
 • Public investment to support long-term economic growth in the EU

  Téma:Economic and Monetary Union (EMU)
 • A fiscal capacity for the euro area?

Zloženie

 • portrait of Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁJaroslava POKORNÁ JERMANOVÁPredseda/Predsedníčka@JermanovaStKraj
 • portrait of Ilpo HELTIMOINENIlpo HELTIMOINENPrvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka
 • portrait of Pehr GRANFALKPehr GRANFALKDruhý podpredseda/Druhá podpredsedníčka

​S​​ecretariat

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Teresa Geyer, in charge of RegHub and EU Annual Report on the State of Regions and Cities
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market
 • Audrey Parizel, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Piotr Wolski, in charge of Industrial Policy, SME Policy and Entrepreneurship
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • Andreea Linul, general support to ECON Commission

Multimédiá

2nd ECON commission meeting

 

Ďalšie videá

 • 2nd ECON commission meeting
  2nd ECON commission meeting

Liveblog

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top