ENVE 

Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku 

ENVE logo

Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) je zodpovedná za koordináciu práce Výboru regiónov v oblastiach súvisiacich s Európskou zelenou dohodou. Patrí medzi ne environmentálna biodiverzita, obehové hospodárstvo a nulové znečistenie, zmena klímy, energetika a vesmírna politika. Komisia je zodpovedná aj za koordináciu pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni a ďalších sietí a platforiem, napríklad národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov, vyslancov klimatického paktu za VR a platformy zainteresovaných strán v oblasti nulového znečistenia. Na globálnej úrovni zohráva vedúcu úlohu pri zapájaní VR do konferencií OSN o zmene klímy a biodiverzite.

Vybrať inú komisiu VR:
Obsah

O nás

Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) je zodpovedná za prípravu a poskytovanie zdrojov a nástrojov potrebných na to, aby výbor mohol v plnej miere plniť svoju poradnú úlohu v legislatívnom a politickom procese EÚ.

Komisia podporuje prípravu politických posolstiev VR v oblastiach súvisiacich s Európskou zelenou dohodou, ako sú: 

 • zmena klímy
 • energetika
 • vesmírna politika Európskej únie
 • biodiverzita
 • obehové hospodárstvo
 • nulové znečistenie.

Členom komisie ENVE pri príprave stanovísk pomáha tím pracovníkov, ktorý tiež podporuje politické procesy v predsedníctve a na plenárnych zasadnutiach a zodpovedá aj za podporu následných činností a hodnotenia vplyvu stanovísk. Jeho úlohou je aj organizovanie schôdzí komisií a výjazdových podujatí týkajúcich sa príslušných oblastí politiky.

Činnosti

Pracovná skupina Zelená dohoda na miestnej úrovni

Komisia koordinuje aj pracovnú skupinu Zelená dohoda na miestnej úrovni. Ide o novú iniciatívu Európskeho výboru regiónov zahŕňajúcu viaceré komisie a jej cieľom je dosiahnuť, aby mestá a regióny boli v centre Európskej zelenej dohody, a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Komisia prispieva aj k súvisiacej kampani Zelená dohoda na miestnej úrovni.

Pracovná skupina 3

Komisia je zodpovedná za koordináciu pracovnej skupiny 3, ktorá podporuje pracovnú skupinu Zelená dohoda miestnej úrovni. Jej hlavným účelom je poskytovanie nástrojov na koordináciu zodpovedajúcich činností všetkých komisií, politických skupín a komunikačných služieb. Zabezpečuje tak konzistentnosť legislatívnej práce VR, pokiaľ ide o Európsku zelenú dohodu, a účinné informovanie o tejto práci.

Iné siete a platformy

Komisia ENVE koordinuje aj aktivity VR súvisiace s Dohovorom primátorov a starostov, čo je iniciatíva, ktorá spája miestne a regionálne samosprávy v ich snahe o lepšiu klimatickú a energetickú politiku.

Angažuje sa v Európskom klimatickom pakte, ktorého cieľom je zlepšiť postavenie občanov pri formovaní ekologickejšej Európy. Členov VR komisia vyzýva, aby sa k tejto iniciatíve pripojili ako vyslanci klimatického paktu za VR. Prostredníctvom projektu CoR 4 Climate Pact (VR za Európsky klimatický pakt) VR podporuje svojich vyslancov klimatického paktu pri organizovaní miestnych podujatí na zlepšenie informovanosti a urýchlenie miestnych klimatických opatrení.

Spolu s Európskou komisiou je zodpovedná za riadenie platformy zainteresovaných strán pre oblasť nulového znečistenia. Platforma bola zriadená s cieľom pomôcť naplniť ambíciu nulového znečistenia v dialógu s aktérmi z rôznych komunít a oblastí odbornosti vrátane miestnych a regionálnych samospráv.

Globálna angažovanosť komisie ENVE

Globálne komisia ENVE zohráva vedúcu úlohu pri zapájaní VR do konferencií OSN o zmene klímy a biodiverzite. Je zodpovedná za koordináciu práce delegácie VR na konferenciách zmluvných strán UNFCCC, napríklad v roku 2021 na konferencii COP26 v Glasgowe. Okrem toho koordinuje príspevok VR ku konferenciám OSN o biodiverzite (CBD COP). V tejto súvislosti je jedným z najnovších úspechov VR účasť na príprave spoločného Edinburského vyhlásenia o globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020, v ktorom sa zdôrazňuje význam globálneho viacúrovňového riadenia.

Aktuálne správy

Schôdze

Nasledujúce schôdze

Predchádzajúce schôdze

Stanoviská

Prijaté stanoviská

Prerokovávané stanoviská

Štúdie

 • Climate adaptation: Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Dátum uverejnenia: 06/12/2022Téma:Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Dátum uverejnenia: 19/09/2022Téma:Green DealAutor:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Dátum uverejnenia: 26/04/2022Téma:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutor:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Dátum uverejnenia: 13/01/2022Téma:Green Deal, EqualityAutor:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Dátum uverejnenia: 10/05/2021Téma:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Dátum uverejnenia: 31/03/2021Téma:Climate change policyAutor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Dátum uverejnenia: 03/02/2021Téma:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutor:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Dátum uverejnenia: 15/12/2020Téma:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutor:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Dátum uverejnenia: 06/10/2020Téma:Circular economyAutor:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Dátum uverejnenia: 16/09/2020Téma:Climate change policy, Green DealAutor:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Dátum uverejnenia: 16/09/2020Téma:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Dátum uverejnenia: 27/03/2020Téma:Water policyAutor:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Dátum uverejnenia: 19/03/2020Téma:BiodiversityAutor:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Dátum uverejnenia: 11/02/2020Téma:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Dátum uverejnenia: 27/09/2019Téma:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Dátum uverejnenia: 19/09/2019Téma:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Dátum uverejnenia: 15/04/2019Téma:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Dátum uverejnenia: 24/10/2018Téma:Water policyAutor:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Dátum uverejnenia: 25/09/2018Téma:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Dátum uverejnenia: 31/07/2018Téma:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Dátum uverejnenia: 14/06/2018Téma:Environment policy, Waste policyAutor:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Dátum uverejnenia: 30/05/2018Téma:BiodiversityAutor:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Dátum uverejnenia: 08/10/2017Téma:Environment policyAutor:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Dátum uverejnenia: 14/09/2017Téma:Climate change policyAutor:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Dátum uverejnenia: 24/01/2017Téma:Energy efficiency, market and technologyAutor:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Dátum uverejnenia: 22/12/2016Téma:Climate change policyAutor:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Dátum uverejnenia: 25/10/2016Téma:Climate change policyAutor:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Dátum uverejnenia: 29/06/2016Téma:Energy efficiency, market and technologyAutor:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Dátum uverejnenia: 16/06/2016Téma:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutor:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Dátum uverejnenia: 21/04/2015Téma:BiodiversityAutor:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Dátum uverejnenia: 07/09/2014Autor:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Dátum uverejnenia: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Dátum uverejnenia: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Dátum uverejnenia: 17/07/2013Autor:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Dostupné jazyky (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71,94 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. suomi(71,92 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. français(74,02 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. magyar(167,58 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. italiano(74,4 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. lietuvių(173,86 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. latviešu(180,03 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Malti(152,38 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. Nederlands(71,62 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. polski(180,5 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. português(123,55 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. română(145,21 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)stiahnuť
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke? Zistite prečo
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Dátum uverejnenia: 01/06/2013Autor:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Dátum uverejnenia: 31/05/2013Autor:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Dátum uverejnenia: 09/04/2011Autor:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Dostupné jazyky (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)stiahnuť
   Adaptation to Climate Change
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke? Zistite prečo

Zloženie

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPredseda/Predsedníčka@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐPrvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYDruhý podpredseda/Druhá podpredsedníčka

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Félix MAILLY, GDGL Handbook (biodiversity) and support team​

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​

Multimédiá

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Ďalšie videá

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top