Miestni politici v srdci Európy

Naši členovia majú moc formovať budúcnosť Európy od lokálnej úrovne. Zastupujú jeden milión vedúcich predstaviteľov EÚ volených na miestnej úrovni a schádzajú sa vo VR, aby zaistili, že potreby, ambície a ciele miliónov občanov budú vypočuté a bude sa na ne reagovať.

Miestni predstavitelia patria k najdôveryhodnejším politikom v Európe. Svoje odborné znalosti čerpajú z reality našich miest a regiónov, ku ktorej majú najbližšie. Každodenne ich možno vidieť, ako v našich komunitách usilovne hľadajú riešenia pre malé i veľké problémy.

Vďaka Výboru regiónov sa dostávajú do centra európskeho rozhodovania a dokážu sa zjednotiť v záujme inšpiratívneho cieľa: zabezpečiť, aby si EÚ vypočula a pochopila, čo sa deje na regionálnej úrovni, a aby podporovala riešenia, ktoré boli odskúšané a testované na lokálnej úrovni blízkej našim ľuďom.

Z tohto dôvodu je Európsky výbor regiónov inštitúciou, ktorá u tisícov miestnych predstaviteľov vzbudzuje záujem stať sa jej členmi, zapájať sa do jej činnosti a rozvíjať ju. Členovia pochádzajú z celej Európy a ak si zväčšíte mapu alebo na ňu kliknete, môžete nájsť a kontaktovať svojho zástupcu vo Výbore regiónov.

Európsky výbor regiónov v skratke

Európsky výbor regiónov je politický orgán, ktorý spája európskych predstaviteľov volených na miestnej úrovni a posilňuje ich postavenie:

  • 329 členov a 329 náhradníkov zo všetkých krajín EÚ,
  • 300 regiónov,
  • 100 000 miestnych samospráv,
  • 1 miliónov miestnych politikov,
  • zastupuje 441 miliónov občanov.

Práca VR je organizovaná v súlade s odbornými poznatkami jeho členov:

  • 6 komisií,
  • 6 politických skupín,
  • 6 výročných plenárnych zasadnutí,
  • stovky miestnych a medzinárodných stretnutí.

#EuropeansAgainstCovid19​

 

​​Thousands local and regional leaders are on the front line in the battle to limit the spread of the virus and manage its impact on the ground. Their professionalism and dedication is testified to by their actions from all corners of Europe.

The CoR is the interface and reference point between the European Union and its local and regional governments. In the current crisis, we are working to assist, inform, engage and represent regions and cities by sharing news and information through the Covid-19 Exchange Platform.

As part of this effort, we are publishing stories, solutions and responses from Members, local and regional bodies, and partners who are facing similar challenges. Zoom or click on the map to read messages from your region or from across Europe. Most of these inputs were collected and shared by the CoR's Political Groups – – on their websites.

These contributions will provide an on-the-ground reality check of the EU's measures to fight the pandemic and can serve as evidence to improve EU policies based on the experiences at local and regional level.

In the words of Apostolos Tzitzikostas, President of the European Committee of the Regions and Governor of the Region of Central Macedonia, Greece: "The road ahead is uncertain, and communities urgently need help today to not only protect lives, but also to rebuild in the aftermath. Across Europe we must be able to work in partnership and fairly share the responsibility. The European Union must offer support and solidarity to those most in need: never has this been more true than during the unfolding pandemic crisis. Regions and cities will remain on the front line in the fight against the virus. Our first duty as political leaders during these difficult times is to our citizens. We must join forces at local, regional, national and European level to protect them."

To share your personal experiences, ideas, proposals, video messages, write to this address: covid19@cor.europa.eu.

R ead the CoR Action Plan here.


Banner_COVID19_1170x100_Cross border coop.jpg 

The current unprecedented crisis has put to the test all aspects of our life, including cross-border and transnational cooperation which is facing its most challenging times in decades. Over the night, Member States closed their borders across the European Union without consulting their neighbours. This instantly put different sectors of our economy into a very difficult position, with some sectors, in certain regions, facing potential collapse.

On the other hand, the crisis has also shown the incredible resourcefulness, ingenuity and solidarity between the peoples of Europe, proving once again that cross-border cooperation is not only wanted by Europe's citizens, but it is also essential for the livelihoods of many of them.

The CoR has partnered with the European Commission (DG REGIO) and  the leading associations working in the field of cross-border cooperation in Europe; the Mission Operationelle Transfrontalière (MOT), the Association of European Border Regions (AEBR) and the Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI), to pool resources together and publish the many cross-border stories and experiences in one place – on this platform.

​The stories and experiences that will be gathered through the COVID 19 Platform will be used to support an in-depth analysis of what the crisis means for cross-border and transnational cooperation and how cooperation across borders can help address this new situation. The outcomes will subsequently serve as the basis for our future policy proposals.​​

#EUGreenDeal

GreenDealBanner.jpg  

The European Union has set itself the objective of becoming carbon-neutral by 2050, a target that the European Commission's president, Ursula von der Leyen, has described as the "greatest challenge and opportunity of our times".

The European Committee of the Regions is committed to playing a full part in achieving this objective and to ensuring that local and regional perspectives are always reflected in the European Green Deal, the EU roadmap to carbon neutrality. The Green Deal sets out objectives, principles, and tools in policy areas ranging from emissions reduction and industrial policy to agriculture and biodiversity.

Apostolos Tzitzikostas, Governor of Central Macedonia, said in his inaugural speech as President of the European Committee of the Regions in 2020 that one of his priorities would be to "translate the Green Deal into local climate action while supporting the communities who will be the most affected".

President Tzitzikostas added that "the fight against climate change will be won or lost in our regions and cities". The European Committee of the Regions will therefore continue to mobilise and support local and regional authorities across the EU's 27 member states and in the EU's neighbourhood to take action to mitigate the climate crisis. The European Committee of the Regions has been a patron of the Covenant of Mayors (now the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) since its creation in 2008 and is a long-standing advocate of a greater role for regions and cities in global governance of climate action.

The #EUGreenDeal map is an emerging and evolving effort by the European Committee of the Regions to show the steps being taken across the EU by regions and cities to decarbonise the European economy. It shows how individual communities are transforming their way of living and working, of producing and consuming, and how they are trying to achieve environmentally sustainable and socially and economically just growth.

​If you would like to highlight the climate action being taken by your local or regional authority, please write to enve@cor.europa.eu.​

To find fuller details about our legislative and political work on climate action, please visit the page of the CoR's Green Deal Going Local working group.​