Posvetovanja 

Vsebina

Cilj posvetovanj z zainteresiranimi stranmi je vzpostaviti stike med poročevalci in predstavniki različnih zainteresiranih strani, kot so združenja lokalnih in regionalnih oblasti ter lokalni in regionalni uradi. V okviru posvetovanja zainteresirane strani predstavijo svoja stališča poročevalcu, ta pa jih lahko vključi v osnutek mnenja.

Spodaj je časovni razpored posvetovanj z zainteresiranimi strani, ki jih Evropski odbor regij organizira na zahtevo poročevalcev, medtem ko pripravljajo osnutke mnenj za seje komisij.

Prihodnja posvetovanja

Pretekla posvetovanja

Deli :
 
Back to top