Sodelujte 

Evropski odbor regij (OR) spodbuja udeležbo na vseh ravneh , od regionalnih in lokalnih oblasti do sodržavljanov. Sodelujete lahko na različne načine.

K spletnim anketam , posvetovanjem in dogodkom so vabljeni lokalne in regionalne oblasti, nevladne organizacije, strokovnjaki in predstavniki akademskih krogov.

OR in knjižnico pa lahko obišče širša javnost.

Vsebina

Viri

Posvetova​​nja

Cilj posvetovanj z zainteresiranimi stranmi je vzpostaviti stike med poročevalci in predstavniki različnih zainteresiranih strani, kot so združenja lokalnih in regionalnih oblasti ter lokalni in regionalni uradi. V okviru posvetovanja zainteresirane strani predstavijo svoja stališča poročevalcu, ta pa jih lahko vključi v osnutek mnenja.


Rezerv​​​acija obiska​

Evropski o​dbor regij (OR) organizira obiske državljanov, ki se želijo seznaniti z delovanjem OR in vlogo regij pri pripravljanj​u zakonodaje Evropske unije.​

Nač​rtujte obisk v OR.​​

Deli :
 
Back to top