Zeleni dogovor na lokalni ravni 

Anketa o zelenem dogovoru med člani OR in mladimi izvoljenimi politiki   

Evropski zeleni dogovor je sveženj ukrepov, ki segajo od ambicioznih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in naložb v vrhunske raziskave in inovacije do ohranjanja evropskega naravnega okolja in preoblikovanja Evrope v družbo, ki je odporna na podnebne spremembe. Cilj te strategije je s splošnim vključevanjem podnebnih in okoljskih politik v zakonodajne ukrepe, ukrepe politike in mehanizme financiranja preprečiti posledice podnebnih sprememb.
Vsebina

Naši cilji

Če želimo našim državljanom zagotoviti življenje v trajnostni, pošteni in zdravi Evropi, pa se moramo v izvajanje podnebnih ukrepov vključiti vsi . Uspeh zelenega dogovora bo v veliki meri odvisen od zmožnosti lokalnih in regionalnih uradnikov za izvajanje politik in doseganje vodilnih izkušenj na svojem območju. Zeleni dogovor bo odvisen tudi od zmožnosti nacionalnih vlad in institucij EU, da v celoti razumejo potrebe evropskih regij in mest ter jih pravilno prenesejo v zakonodajo, finančno poslovodenje in politične strategije.

Evropski odbor regij (OR) je pripravil anketo , saj se zaveda, da morajo lokalne in regionalne oblasti združiti moči in s sodelovanjem zagotoviti uspešno izvajanje zelenega dogovora. S svojo novo delovno skupino za zeleni dogovor na lokalni ravni namerava OR mesta in regije umestiti v središče evropskega zelenega dogovora, zlasti v povezavi s trajnostnim okrevanjem po pandemiji.

Glavni cilj te ankete je zbrati informacije o sodelovanju članov in mladih izvoljenih politikov (YEPs) v zadevnih mrežah in pobudah ter predstaviti ustrezne informacije o podnebnih ukrepih in zavezah . Končni cilj je okrepiti vodilno vlogo članov OR in mladih izvoljenih politikov na področju zelenega dogovora z odločnim komuniciranjem, ki temelji na dejstvih. Profili za zeleni dogovor bodo OR tudi omogočili, da prilagodi udeležbo članov in poveča sinergije z drugimi pobudami, v katerih sodelujejo člani in mladi izvoljeni politiki. Dokončani profili za zeleni dogovor bodo vključeni v spletna komunikacijska orodja OR in bogatili javni profil članov.

OR želi izboljšati možnosti svojih članov, da prevzamejo vodilno vlogo v podnebnem ukrepanju ter na svojih območjih učinkovito izvajajo zeleni dogovor in ga čim bolj izkoristijo . Odgovori na to anketo bodo skupaj s povezanim pozivom za predstavitev primerov dobre prakse prispevali k oblikovanju mrež in ustvarjanju sinergij med člani in mladimi izvoljenimi politiki ter s spodbujanjem medsebojnih izmenjav pospešili ukrepanje na terenu.

Za dostop do ankete OR za profile članov OR in mladih izvoljenih politikov za zeleni dogovor lahko uporabite to povezavo .

Zadnje novice

Dogodki

Prihodnji dogodki

Pretekli dogodki

Deli :
 
Back to top