Evropski teden regij in mest 

20. evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) bo potekal od 10. do 13. oktobra 2022 pod geslom Novi izzivi za evropsko kohezijo. Letošnje teme se nanašajo na zeleni in digitalni prehod, teritorialno kohezijo in opolnomočenje mladih, posebna pozornost pa je namenjena vlogi kohezijske politike pri trajnostnem okrevanju Evrope, saj najučinkoviteje prispeva k solidarnosti pri odzivanju na izredne razmere in posledice krize.

20. obletnica bo obeležena z delavnicami na visoki ravni, pričevanji in razstavami, na nazorni časovnici pa bo jedrnato predstavljena zgodovina tega dogodka. Srečanja na visoki ravni so namenjena tudi sprejemu udeležencev v Bruslju, pri čemer se ustvarjalno povezujeta udeležba na daljavo in udeležba s fizično navzočnostjo.

Registracija bo možna od 31. avgusta 2022 dalje. ​

spletišču evropskega tedna regij in mest

Vsebina

Kako pr​​avzaprav poteka?

Evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) je največji letni dogodek s področja regionalne politike. Mesta in regije v okviru tega letnega štiridnevnega dogodka predstavijo svoje zmožnosti za ustvarjanje rasti in delovnih mest ter izvajanje kohezijske politike Evropske unije, hkrati pa tudi opozorijo na pomen lokalne in regionalne ravni za dobro evropsko upravljanje.

Dogodek se je od leta 2003, ko je bil prvič organiziran, razvil v edinstveno platformo za komuniciranje in mreženje, ki povezuje regije in mesta iz vse Evrope, vključno z njihovimi političnimi predstavniki, uradniki, strokovnjaki in predstavniki akademskega sveta. #EURegionsWeek je veliko pripomogel k ozaveščanju, kako regije in mesta s sredstvi EU izboljšujejo vsakdanje življenje državljanov.

Oktobra bo več kot 10.000 udeležencev – med njimi več kot 1000 govornikov iz celotne Evrope in zunaj nje – sodelovalo v obsežnem programu konferenc, razstav in dogodkov za navezovanje stikov na temo regionalnega in lokalnega razvoja. Program je vsako leto posebej prilagojen aktualnim temam z agende EU. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Zakaj tede​​n, posvečen regijam in mestom?

Regije in mesta sodelujejo pri oblikovanju večine politik EU. V EU je javna uprava na podnacionalni ravni pristojna za upravljanje tretjine javnih izdatkov (2100 milijard EUR letno) in dve tretjini javnih naložb (okoli 200 milijard EUR), pri čemer je treba slednje pogosto porabiti v skladu s pravnimi določbami EU.

Kako se je zače​​lo?

Leta 2003 je Evropski odbor regij (skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU) bruseljska lokalna in regionalna predstavništva pri Evropski uniji povabil, naj hkrati odprejo svoja vrata obiskovalcem kot del skupnega koncepta dni odprtih vrat (Open Days). Z leti se je pobuda razvila v glavni letni dogodek, na katerem sodelujejo Evropska komisija in drugi akterji. Leta 2016 je bil dogodek preimenovan v evropski teden regij in mest, naziv „Open Days“ pa je bil opuščen. Tako smo se izognili zmedi z bruseljskim dnevom odprtih vrat, ki ga vse institucije EU organizirajo vsako leto maja v počastitev dneva Evrope, ter s podobnimi dogodki, ki jih ob tej priložnosti organizirajo predstavništva Komisije v državah članicah.

Kdo so ​​​organizatorji?

Evropski teden regij in mest skupaj organizirata Evropski odbor regij (OR) in generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO). Razpis za partnerje je objavljen na začetku leta, običajno januarja. Na podlagi razpisa se izberejo partnerji iz celotne Evrope, in sicer regije in mesta, večinoma povezani v konzorcije na podlagi skupnih problematik (regionalna partnerstva), podjetja, finančne institucije, mednarodna združenja in izobraževalne ustanove. Partnerji morajo organizirati seminarje o temah, ki so v skupnem interesu in so pogosto povezane z izvajanjem evropskih strukturnih in investicijskih skladov in drugih programov EU.

Kako je pripravljen pr​​ogram?

Program je oblikovan na podlagi ključnega slogana in vrste podtem. Seje organizirajo tri kategorije partnerjev: 1) regije ali mesta, 2) institucionalni partnerji EU in 3) podjetja, finančne institucije ter lokalna in evropska združenja. Leta 2020 je evropski teden regij in mest zaradi pandemije COVID-19 postal digitalni dogodek z virtualnimi delovnimi sejami in priložnostmi za mreženje med partnerji in udeleženci. V letu 2022 pa organizatorji ponujajo omejeno število hibridnih dogodkov, s čimer so se odzvali na želje partnerjev dogodka, naj se postopoma poveča udeležba s fizično navzočnostjo.

Kdo so udeleženci evropskega tedna reg​​ij in mest?

Udeleženci so posebej zainteresirani za regionalno in mestno politiko, zato gre večinoma za uradnike na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Tipični udeleženec je uradnik regionalne ali lokalne uprave.

Kakšen je vpliv evropsk​​​ega tedna regij in mest?

Vplivnost dogodka se že od začetka sistematično ocenjuje. Udeleženci so poudarili predvsem, kako so informacije, ki jih dobijo od institucij EU, in navezovanje stikov s kolegi iz drugih držav koristni za njihovo strokovno upravljanje sredstev EU. O pomenu dogodka priča tudi njegova velika medijska odmevnost. Že vrsto let prihaja v Bruselj do 300 novinarjev tiskanih in elektronskih medijev, radia ter televizije iz vse Evrope, da poročajo o dogodku.

Kako se prijaviti kot partn​​er?

Prijave se običajno začnejo sprejemati vsako leto konec januarja. Več informacij o postopku prijave je v razdelku za partnerje na spletišču evropskega tedna regij in mest.

Kako se prijaviti kot udelež​​enec?

Več informacij o tem, kako se registrirati kot udeleženec dogodka, je na spletišču evropskega tedna regij in mest. Registracija se začne poleti.

Kako se naroč​​iti na bilt​​en?

Naročite se na bilten evropskega tedna regij in mest.​


Dogodki

Prihodnji dogodki

Pretekli dogodki

Multimedijske vsebine

EU Regions Week - Be part of it - Register!

 

Oglejte si

 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Spremljajte nas

Kontakt

Deli :
 
Back to top