Nacionalne delegacije 

Vsebina

Nacionalne delegacije sestavljajo člani OR iz vseh 27 držav članic EU. Delegacije odražajo splošno politično, geografsko in lokalno/regionalno ravnovesje v posamezni državi članici.

Člane OR na predlog držav članic uradno imenuje Svet Evropske unije.

Skupaj tvorijo 329-člansko skupščino OR, ki se nekajkrat letno sestane v Bruslju, kjer razpravlja o političnih prednostnih nalogah in sprejema mnenja o zakonodaji EU.

Vsaka nacionalna delegacija izvoli predsednika in imenuje koordinatorja. Koordinatorji delujejo kot posredniki med upravo OR in člani svoje nacionalne delegacije.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Vsebino teh strani so pripravili koordinatorji nacionalnih delegacij.

Odbor regij ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije.

Deli:
 
Back to top