News  
ExtentedCQWP
Kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da je konferenca o prihodnosti Evrope še bolj nujna
Kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da je konferenca o prihodnosti Evrope še bolj nujna
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
Člani komisije za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve (CIVEX) v Evropskem odboru regij so z Gabriele Bischoff , poslanko Evropskega parlamenta in podpredsednico Odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO), razpravljali o nadaljnjih korakih v zvezi s konferenco o prihodnosti Evrope. Zaradi sedanje krize je po mnenju lokalnih in regionalnih voditeljev še toliko bolj nujno, da si Evropska unija prizadeva postati učinkovitejša, bolj demokratična in bližje državljanom. OR pozdravlja stališče Sveta z dne 24. junija kot pomemben korak v smeri napredka, saj odpira pot pogajanjem o upravljanju, vsebini in strukturi konference. Odbor pa poziva tudi , naj se delo začne takoj, ko bodo to dopuščale razmere zaradi pandemije. Gabriele Bischoff je ponovno poudarila, da bi morajo imeti lokalni in regionalni voditelji pomembno vlogo v tem procesu. 
Podobne informacije