Predsedstvo 

Predsedstvo je skupina članov OR, ki deluje kot politično gonilo, saj pripravlja politične prednostne naloge Odbora in nadzoruje njihovo izvajanje. Sestane se pred vsakim plenarnim zasedanjem, da uskladi delo plenarne skupščine in komisij. Poleg tega se dvakrat letno sestane na izredni seji v državi EU, ki takrat predseduje Svetu EU.

Vsebina

Mandatno obdobje

Predsedstvo je tako kot predsednik izvoljeno za obdobje dveh let in pol.

Sestava

Predsedstvo zrcali politični pluralizem znotraj OR. Sestavljajo ga:

  • predsednik,
  • prvi podpredsednik,
  • 27 drugih podpredsednikov (po eden iz vsake države članice),
  • 26 drugih članov in
  • predsedniki političnih skupin.

Francija, Nemčija, Italija, Poljska in Španija imajo po tri sedeže. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Litva, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Švedska imajo po dva sedeža, Ciper, Estonija, Latvija, Luksemburg, Malta in Slovenija pa vsaka po en sedež.

Naloge

Med glavne naloge predsedstva sodijo priprava in spremljanje izvajanja političnih prednostnih nalog OR ter usklajevanje dela plenarne skupščine in komisij.

Dokumenti

Deli:
 
Back to top