Stanje v regijah in mestih v Evropski uniji 

9. oktober 2023 

banner
© stock.adobe.com

Evropski odbor regij je 9. oktobra 2023 objavil letno poročilo o stanju v regijah in mestih v EU s pregledom najbolj perečih izzivov, s katerimi se soočajo regije in mesta po vsej Evropi, in rešitev s terena, ki so lahko v pomoč pri sprejemanju političnih odločitev EU.

Iz poročila je razvidno, kako regije in mesta ravnajo v krizah, kot so podnebne nesreče ali ruska vojna proti Ukrajini. Kaže tudi, kako z zelenim in digitalnim prehodom prispevajo k dolgoročni preobrazbi naših družb, hkrati pa krepijo kohezijo. 

Vsebina
 
President Vasco Alv​​es Cordeiro 
The state of regions of Europe, as the state of Europe itself, is no other than the state of its people.

Razumeti Evropo z lokalnega in regionalnega vidika

Poročilo, ki temelji na študijah po naročilu Evropskega odbora regij, akademskih raziskavah, prispevkih drugih evropskih institucij in prosto dostopni dokumentaciji, ponuja dejstva in podatke za oblikovalce politike in ustrezne deležnike. Najpomembnejše ugotovitve in priporočila je predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro predstavil 9. oktobra 2023 v letnem govoru o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji.

Letošnje poročilo se osredotoča na najbolj pereče izzive, s katerimi se soočajo regije in mesta EU. Podaja rešitve in ideje s terena, ki se nanašajo tako na izredne dogodke in krize, kot so podnebne nesreče, ruska vojna proti Ukrajini ali pomanjkanje energije, kot na dolgoročno preobrazbo z zelenim in digitalnim prehodom ob hkratni krepitvi kohezije.

Poročilo je usmerjeno v prihodnost in je vodilo za predvidevanje med pripravami na evropske volitve in naslednje zakonodajno obdobje institucij EU.

Vsebuje tudi regionalni in lokalni barometer, v katerem so predstavljena stališča izvoljenih predstavnikov iz cele Evrope, zbrana z anketo, ki je bila opravljena v sodelovanju z agencijo IPSOS. 

Regionalni in lokalni barometer

 • V 27 državah članicah Evropske unije je na poddržavni ravni izvoljenih več kot milijon politikov. Lokalni politiki zastopajo volivce v zelo raznolikih volilnih enotah na različnih ravneh upravljanja, vključno z zveznimi deželami, regijami, pokrajinami, grofijami, županijami, okrožji ali občinami. Raziskava Eurobarometer Flash je za lokalne politike v EU pomembna platforma za izmenjavo mnenj o izzivih in prednostnih nalogah Evrope.

  Odgovori razkrivajo, čemu bi lokalni politiki dali prednost na ravni EU, v kolikšni meri se zavedajo vseevropskih pobud in možnosti financiranja EU, kaj menijo o prihodnosti Evrope in kakšni so njihovi odzivi na izredne razmere, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini.

   Glavne ugotovitve

Dokumenti

 • Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023

  Razpoložljivi jeziki (23)
  1. български(6.03 MB-PDF)Prenesi
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023
  2. Čeština(5.93 MB-PDF)Prenesi
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023
  3. dansk(5.88 MB-PDF)Prenesi
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023
  4. Deutsch(5.98 MB-PDF)Prenesi
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023
  5. ελληνικά(6.05 MB-PDF)Prenesi
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023
  6. English(6.44 MB-PDF)Prenesi
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023
  7. español(6.02 MB-PDF)Prenesi
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023
  8. eesti(5.9 MB-PDF)Prenesi
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023
  9. suomi(5.89 MB-PDF)Prenesi
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023
  10. français(5.93 MB-PDF)Prenesi
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023
  11. Gaeilge(5.94 MB-PDF)Prenesi
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023
  12. hrvatski(5.98 MB-PDF)Prenesi
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023.
  13. magyar(6.07 MB-PDF)Prenesi
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023)
  14. italiano(5.93 MB-PDF)Prenesi
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023
  15. lietuvių(5.92 MB-PDF)Prenesi
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m.
  16. latviešu(5.93 MB-PDF)Prenesi
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.
  17. Malti(6.17 MB-PDF)Prenesi
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023
  18. Nederlands(6 MB-PDF)Prenesi
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023
  19. polski(5.99 MB-PDF)Prenesi
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r
  20. português(6 MB-PDF)Prenesi
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023
  21. română(6.04 MB-PDF)Prenesi
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023
  22. slovenčina(6.02 MB-PDF)Prenesi
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023
  23. svenska(5.93 MB-PDF)Prenesi
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2023

  Razpoložljivi jeziki (23)
  1. български(1.23 MB-PDF)Prenesi
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2023 г
  2. Čeština(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2023
  3. dansk(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2023
  4. Deutsch(1.3 MB-PDF)Prenesi
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2023
  5. ελληνικά(1.23 MB-PDF)Prenesi
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2023
  6. English(1.3 MB-PDF)Prenesi
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2023
  7. español(1.29 MB-PDF)Prenesi
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2023
  8. eesti(1.2 MB-PDF)Prenesi
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2023
  9. suomi(1.3 MB-PDF)Prenesi
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2023
  10. français(1.3 MB-PDF)Prenesi
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2023
  11. Gaeilge(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2023
  12. hrvatski(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2023.
  13. magyar(1.21 MB-PDF)Prenesi
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2023)
  14. italiano(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2023
  15. lietuvių(1.2 MB-PDF)Prenesi
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(1.21 MB-PDF)Prenesi
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2023. gada faktu lapa
  17. Malti(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2023
  18. Nederlands(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2023
  19. polski(1.31 MB-PDF)Prenesi
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2023 r
  20. português(1.3 MB-PDF)Prenesi
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2023
  21. română(1.2 MB-PDF)Prenesi
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2023
  22. slovenčina(1.31 MB-PDF)Prenesi
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2023
  23. svenska(1.3 MB-PDF)Prenesi
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2023
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023 - Glavna priporočila

  Razpoložljivi jeziki (23)
  1. български(734.54 KB-PDF)Prenesi
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023- Основни препоръки
  2. Čeština(732.43 KB-PDF)Prenesi
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023 - Základní doporučení
  3. dansk(732.76 KB-PDF)Prenesi
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023 - Vigtigste anbefalinger
  4. Deutsch(735.4 KB-PDF)Prenesi
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023- Wichtigste Empfehlungen
  5. ελληνικά(736 KB-PDF)Prenesi
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023 - Κύριες συστάσεις
  6. English(732.61 KB-PDF)Prenesi
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023 - key recommendations
  7. español(732.75 KB-PDF)Prenesi
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023 - Recomendaciones clave
  8. eesti(730.03 KB-PDF)Prenesi
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023 - Peamised soovitused
  9. suomi(730.95 KB-PDF)Prenesi
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023 - Keskeiset suositukset
  10. français(733.86 KB-PDF)Prenesi
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023 - Principales recommandations
  11. Gaeilge(731.94 KB-PDF)Prenesi
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023 - Príomh-mholtaí
  12. hrvatski(731.84 KB-PDF)Prenesi
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023. - Ključne preporuke
  13. magyar(733.43 KB-PDF)Prenesi
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023) - Fő ajánlások
  14. italiano(732.43 KB-PDF)Prenesi
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023 - Raccomandazioni principali
  15. lietuvių(732.93 KB-PDF)Prenesi
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. - Pagrindinės rekomendacijos
  16. latviešu(732.51 KB-PDF)Prenesi
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.- Galvenie ieteikumi
  17. Malti(733.91 KB-PDF)Prenesi
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023 - Rakkomandazzjonijiet ewlenin
  18. Nederlands(732.68 KB-PDF)Prenesi
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023 - Belangrijkste aanbevelingen
  19. polski(733.73 KB-PDF)Prenesi
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r - Główne zalecenia
  20. português(733.71 KB-PDF)Prenesi
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023 - Principais recomendações
  21. română(733.49 KB-PDF)Prenesi
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023 - Recomandările principale
  22. slovenčina(733.29 KB-PDF)Prenesi
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023 - Hlavné odporúčania
  23. svenska(732.69 KB-PDF)Prenesi
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023 - De viktigaste rekommendationerna
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Sprejetje resolucije o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji ter o predlogih za naslednjo strateško agendo za obdobje 2024–2029

  Razpoložljivi jeziki (23)
  1. български(269.61 KB-PDF)Prenesi
   Приемане на резолюцията относно състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз и предложения с оглед на следващата стратегическа програма на ЕС за периода 2024—2029 г
  2. Čeština(259.22 KB-PDF)Prenesi
   Přijetí usnesení Stav regionů a měst v Evropské unii a návrhy týkající se příští strategické agendy EU na období 2024–2029
  3. dansk(129.17 KB-PDF)Prenesi
   Vedtagelse af resolutionen om regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union og forslag med henblik på EU's næste strategiske dagsorden 2024-2029
  4. Deutsch(175.58 KB-PDF)Prenesi
   Annahme der Entschließung zur Lage der Regionen und Städte in der Europäischen Union 2023 mit Vorschlägen für die nächste Strategische Agenda der EU 2024–2029
  5. ελληνικά(264.6 KB-PDF)Prenesi
   Έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτάσεις ενόψει του επόμενου στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για την περίοδο 2024-2029
  6. English(128.16 KB-PDF)Prenesi
   Adoption of the Resolution on the State of Regions and Cities in the European Union and proposals in view of the next EU Strategic Agenda 2024-2029
  7. español(129.84 KB-PDF)Prenesi
   Aprobación de la Resolución relativa al estado de las regiones y las ciudades en la Unión Europea y propuestas con vistas a la próxima Agenda Estratégica 2024-2029
  8. eesti(169.13 KB-PDF)Prenesi
   „Resolutsiooni vastuvõtmine piirkondade ja linnade olukorra kohta Euroopa Liidus ja ettepanekud seoses ELi järgmise strateegilise tegevuskavaga aastateks 2024–2029“
  9. suomi(168.8 KB-PDF)Prenesi
   Päätöslauselman hyväksyminen aiheesta ”Euroopan unionin alueiden ja kuntien tila ja ehdotuksia vuosia 2024–2029 koskevaa EU:n seuraavaa strategista ohjelmaa silmällä pitäen”
  10. français(252.98 KB-PDF)Prenesi
   Adoption de la résolution sur l’état des régions et des villes dans l’Union européenne et des propositions en vue du prochain programme stratégique 2024-2029 de l’Union
  11. Gaeilge(175.64 KB-PDF)Prenesi
   Glacadh an Rúin maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha san Aontas Eorpach agus tograí i bhfianaise an chéad Chláir Oibre Straitéisigh eile de chuid an Aontais Eorpaigh 2024-2029
  12. hrvatski(247.7 KB-PDF)Prenesi
   Usvajanje rezolucije o stanju regija i gradova u Europskoj uniji. i prijedlozi za sljedeći strateški program EU-a za razdoblje 2024. – 2029
  13. magyar(262.33 KB-PDF)Prenesi
   „Az Európai Unió régióinak és városainak helyzete” című állásfoglalás és javaslatok elfogadása a következő, a 2024–2029-es időszakra szóló uniós stratégiai menetrendre tekintettel
  14. italiano(125.36 KB-PDF)Prenesi
   Adozione del Progetto di risoluzione urgente sul tema Stato delle regioni e delle città nell'Unione europea e proposte in vista della prossima agenda strategica dell'UE 2024-2029
  15. lietuvių(251.56 KB-PDF)Prenesi
   Rezoliucijos dėl Europos Sąjungos regionų ir miestų padėties priėmimas ir pasiūlymai atsižvelgiant į kitą 2024–2029 m. ES strateginę darbotvarkę
  16. latviešu(246.75 KB-PDF)Prenesi
   Rezolūcijas “Stāvoklis Eiropas Savienības reģionos un pilsētās un priekšlikumi saistībā ar nākamo stratēģisko programmu 2024.–2029. gadam” pieņemšana
  17. Malti(273.36 KB-PDF)Prenesi
   Abbozz tar-Riżoluzzjoni dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea u proposti fiddawl tal-Aġenda Strateġika tal-UE 2024-2029 li jmiss
  18. Nederlands(250.75 KB-PDF)Prenesi
   Goedkeuring van de dringende ontwerpresolutie over de Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie en voorstellen voor de strategische agenda 2024-2029 van de EU
  19. polski(261.95 KB-PDF)Prenesi
   Przyjęcie rezolucji w sprawie stanu regionów i miast w Unii Europejskiej oraz propozycji w związku z kolejnym programem strategicznym UE na lata 2024–2029
  20. português(174.57 KB-PDF)Prenesi
   Adoção da Resolução – Estado das regiões e dos municípios da União Europeia em 2023 e propostas tendo em vista a próxima Agenda Estratégica da UE para 2024-2029
  21. română(247.94 KB-PDF)Prenesi
   Adoptarea proiectului de rezoluție de urgență privind starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană și propuneri în perspectiva următoarei Agende strategice 2024-2029
  22. slovenčina(276.46 KB-PDF)Prenesi
   Prijatie uznesenia o stave regiónov a miest v Európskej únii a návrhy v súvislosti s budúcim strategickým programom EÚ na roky 2024 – 2029
  23. svenska(169.18 KB-PDF)Prenesi
   Antagande av resolutionen om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner och förslag inför EU:s nästa strategiska agenda 2024–2029
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.

Multimedijske vsebine

Debate on the state of the regions and cities

 

Oglejte si

 • Debate on the state of the regions and cities
  Debate on the state of the regions and cities
 • Regions & Cities acting together for change
  Regions & Cities acting together for change
 • Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO
  Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO

Liveblog

Prejšnje izdaje

Deli :
 
Back to top