Mreža za nadzor subsidiarnosti 

Namen mreže za nadzor subsidiarnosti je olajšati izmenjavo informacij med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter ravnjo Unije prek celotnega političnega cikla v zvezi z različnimi dokumenti in zakonodajnimi predlogi, ki s sprejetjem dobijo neposreden vpliv na lokalne in regionalne oblasti in na politična področja v njihovi pristojnosti.

Med člani mreže so parlamenti in vlade regij z zakonodajnimi pooblastili, lokalne in regionalne oblasti brez zakonodajnih pooblastil ter združenja lokalne uprave v Evropski uniji. Članstvo je omogočeno tudi nacionalnim delegacijam OR in domovom nacionalnih parlamentov.

Vsebina

Poslanstvo

  • Omogočanje lokalnim in regionalnim oblastem, da aktivno spremljajo upoštevanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti.
  • Podpiranje regij pri zakonodajnih pooblastilih prek REGPEX – podmreže v okviru mreže na nadzor subsidiarnosti, v katero se lahko vključijo parlamenti in vlade regij z zakonodajnimi pooblastili

Ključne dejavnosti

  • Podpiranje parlamentov in vlad regij z zakonodajnimi pooblastili prek posebne platforme REGPEX med obdobjem sistema zgodnjega opozarjanja.
  • Okrepljeno ozaveščanje o praktični uporabi načela subsidiarnosti in omogočanje izmenjave najboljše prakse.
  • Obveščanje poročevalcev in članov OR o prispevkih reprezentativne mreže lokalnih in regionalnih oblasti v zvezi s subsidiarnostjo in sorazmernostjo.
  • Opredelitev ukrepov za boljšo pripravo zakonodaje, zmanjšanje birokracije in večje sprejemanje politik EU med državljani.
  • Omogočanje medinstitucionalnega dialoga o subsidiarnosti na dvoletnih konferencah o subsidiarnosti.​​Deli :
 
Back to top