Projektna skupina za Ukrajino  

Evropski odbor regij je projektno skupino za Ukrajino ustanovil leta 2015, da bi okrepil dvostranske odnose ter poskrbel za politično in tehnično podporo za ukrajinske partnerje pri prizadevanjih za dobro upravljanje na vseh ravneh.

Marca 2018 se je s podporo programa U-LEAD in nemško družbo GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), ki progam izvaja, začela uresničevati pobuda medsebojnega sodelovanja.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Vsebina

​D​e​lovanje?

Projektno skupino za Ukrajino je predsedstvo OR ustanovilo 12. februarja 2015 na prošnjo ukrajinske strani po začetku izvajanja zapletene reforme decentralizacije v Ukrajini.

Skupina se je doslej sestala štirikrat, in sicer izmenoma v Bruslju in Ukrajini. Člani so si na teh srečanjih izmenjali izkušnje s procesom decentralizacije na splošno, z reformami javne uprave, horizontalnimi vprašanji, povezanimi z ustreznim delovanjem lokalnih in regionalnih oblasti v Ukrajini (oblikovanje politik, socialni in gospodarski vidiki, pravna država in dobro upravljanje), ter z regionalno in lokalno razsežnostjo postopka izvajanja pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina.

Dejavnosti projektne skupine so bile vključene tudi v dejavnosti podporne skupine Evropske komisije za Ukrajino in so zdaj povezane z delegacijo Evropskega parlamenta v odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina.

Projektna skupina:

  • nudi podporo pri reformnem procesu z izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju decentralizacije ter delitve in prenosa pristojnosti;
  • spodbuja razpravo na lokalni ravni s civilnodružbenimi organizacijami, vladnimi sogovorniki in ostalimi deležniki;
  • usklajuje potrebe ukrajinskih lokalnih in regionalnih oblasti s strokovnim znanjem članov OR.

Dejavnosti projektne skupine so z leti presegle zagotavljanje splošnih nasvetov o politikah in se razvile v izvajanje konkretnejših projektov, osredotočenih na krepitev zmogljivosti v podporo reformi javne uprave. Leta 2017 je bilo s podporo programa Evropske komisije „U-LEAD with Europe“ določenih prvih pet lokalnih partnerstev med EU in Ukrajino. Osmega marca 2018 je v Bruslju potekal uvodni dogodek pobude za medsebojno sodelovanje, na katerem so se prvič zbrali izbrani partnerji. Posamezna partnerstva so se s pomočjo U-LEAD dogovorila o akcijskih načrtih za tekoče leto in določila konkretne teme sodelovanja: lokalni gospodarski razvoj, turizem, energijska učinkovitost, razvoj podeželja in državljanska udeležba. Na naslednji seji projektne skupine, ki bo 25. septembra 2018 v Kijevu, bodo deležniki razpravljali o srednjeročnem napredku medsebojnega sodelovanja.​

Sestava?

Projektno skupino vodi predsednik Evropskega odbora regij. Njeni člani so predsedniki petih političnih skupin OR.​

Zadnje novice

Multimedijske vsebine

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Oglejte si

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Deli :
 
Back to top