Konferenca predsednikov 

Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik, prvi podpredsednik in predsedniki političnih skupin. Konferenca pripravlja delo in olajša doseganje političnega soglasja o odločitvah, ki jih morajo sprejeti drugi organi Odbora (plenarna skupščina, predsedstvo in komisije).

Sestane se pred vsako sejo predsedstva, običajno na isti dan. V Bruslju ali v tujini potekajo tudi izredne seje, med drugim dvakrat letno v državi EU, ki takrat predseduje Svetu EU.

Vsebina

Sestava

Konferenco predsednikov sestavljajo:

  • predsednik
  • prvi podpredsednik
  • predsedniki političnih skupin

Predsednika določene politične skupine lahko zastopa drugi član te skupine.

Naloge

Konferenca predsednikov razpravlja o vseh vprašanjih, ki ji jih predloži predsednik, da se pripravi in olajša doseganje političnega soglasja glede odločitev, ki jih morajo sprejeti drugi organi Odbora. Predsednik v okviru obveščanja predsedstva temu poroča o razpravah, ki so potekale na seji konference predsednikov.

Trajanje političnega mandata

Mandat konference predsednikov tako kot mandat predsednika in predsedstva traja dve leti in pol.

Dokumenti

Deli:
 
Back to top