Naše delo Evropski odbor regij (OR) sodeluje v več fazah zakonodajnega procesa EU. Komisije OR pripravljajo mnenja o zakonodajnih predlogih EU, člani pa na plenarnih zasedanjih o teh mnenjih glasujejo in jih sprejemajo.

OR tesno sodeluje tudi z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter jim omogoča, da izrazijo svoja stališča, s čimer spodbuja politično razpravo, ne le v Bruslju, temveč tudi v regijah in mestih EU, v Evropi in drugod.

Vsebina

​​​​​Izjava o poslanstvu

Naše politično delo temelji na prepričanju, da je sodelovanje med evropsko, nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo nujno, če želimo ustvariti še tesneje povezano in solidarnostno unijo Evropejcev ter obvladati izzive, ki jih prinaša globalizacija.​

Spodbujanje dialoga in čezmejnega sodelovanja

OR organizira posvetovanja, na katerih zbira stališča lokalnih in regionalnih oblasti, strokovnjakov in drugih zainteresiranih strani, ki jih nato upošteva v mnenjih. Ta pripravljajo člani OR, ki jih zatem predložijo v sprejetje na ravni EU.

Medregionalne skupine so posebne interesne skupine, v katerih člani razpravljajo o vprašanjih, pomembnih za lokalno ali regionalno raven, včasih pa tudi za več različnih držav.

OR poleg tega usklajuje nekatere mreže, ki regijam in mestom omogočajo izmenjavo primerov najboljše prakse na evropski ravni in drugod. Konferenca regionalnih in lokalnih oblasti za vzhodno partnerstvo (CORLEAP) in Evro-sredozemska skupščina lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM) sta primera prizadevanj OR na področju sosedske politike EU.

Med drugimi oblikami čezmejnega sodelovanja so še:

Spremljanje, ocenjevanje in raziskave

Nadaljnje dejavnosti OR so še:

  • zagotavljanje, da so vse ravni upravljanja vključene v sodelovanje in da se zakonodaja EU pravilno izvaja na lokalni in regionalni ravni;
  • ocenjevanje možnega učinka zakonodajnih predlogov EU na lokalni ravni;
  • spodbujanje decentralizacije in okrepljenega partnerstva za učinkovito oblikovanje politik v EU;
  • predvidevanje prihodnjih izzivov in priložnosti za dopolnitev strateškega načrtovanja OR, kar je lahko v pomoč pri aktualnih postopkih odločanja.
Deli:
 
Back to top