Komisija za ekonomsko politiko (ECON)  

Komisija za ekonomsko politiko je pristojna za naslednja področja:

 • davčna politika,
 • ekonomska in monetarna politika,
 • ekonomsko upravljanje in evropski semester,
 • industrijska politika in industrija 4.0,
 • javna naročila,
 • javne naložbe,
 • javne storitve,
 • konkurenca in politika državne pomoči,
 • lokalne in regionalne finance ter naložbe,
 • mednarodna trgovina in tarife (vključno z vprašanji STO),
 • notranji trg in enotni digitalni trg,
 • politika za MSP in podjetništvo,
 • upravljanje ciljev trajnostnega razvoja.

Tajništvo komisije ECON je pristojno tudi za projekt nagrade Evropska podjetniška regija (EPR), ki se podeljuje regijam EU z najbolj prepričljivo, daljnovidno in obetavno vizijo in inovativno podjetniško strategijo.

Tajništvo komisije ECON skrbi za mrežo regionalnih središč za ocenjevanje izvajanja politike EU (RegHub)​. RegHub je platforma, namenjena vključevanju lokalnih in regionalnih akterjev v posvetovanja, da bi zbrali njihove izkušnje pri izvajanju politike EU.

Tajništvo komisije ECON upravlja širokopasovno platformo, ki je skupna pobuda Evropskega odbora regij (OR) in Evropske komisije, namenjena spodbujanju uvedbe hitrih širokopasovnih povezav v vseh evropskih regijah.

Komisija ECON ima tudi vodilno usklajevalno vlogo v odnosih med OR in skupino Evropske investicijske banke (EIB)​, ki zajemajo najrazličnejše ukrepe in področja politike.

Z raziskavami, študijami in analizami pa tajništvo komisije ECON njenim članom omogoča spremljanje aktualnih trendov v evropskih mestih in regijah ter opredeljevanje dobrih političnih praks.​


Izberite drugo komisijo OR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Podobne informacije
Links