Komisije 

Šest tematskih komisij opravlja zakonodajno delo Evropskega odbora regij. To obsega širok nabor področij, ki zadevajo lokalne in regionalne oblasti.

Člani OR v komisijah pripravljajo mnenja o zakonodajnih predlogih in pobudah EU ter razpravljajo o drugih vprašanjih, ki so pomembna za delo več kot milijona lokalnih politikov v Evropi.

 • civex banner

  CIVEX

  Komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve, CIVEX, ustavna vprašanja, demokracija, decentralizacija, subsidiarnost, pravosodje, prihodnost Evrope, migracije, vključevanje, temeljne pravice, širitev, sosedstvo, razvojno sodelovanje.

  Več
 • COTER logo

  COTER

  Komisija COTER poleg kohezijske politike pozorno spremlja večletni finančni okvir in proračun EU ter prometno politiko, teritorialni razvoj, čezmejno sodelovanje, prostorsko načrtovanje in urbanistična vprašanja.

  Več
 • ECON logo

  ECON

  Komisija za ekonomsko politiko (ECON) usklajuje prispevke svojih članov o temah, povezanih z ekonomsko in industrijsko politiko, kot so konkurenca in državna pomoč, javno naročanje, MSP in podjetništvo, ekonomsko upravljanje in evropski semester, cilji trajnostnega razvoja, notranji trg in digitalni enotni trg. Njene dejavnosti obsegajo tudi ekonomsko in monetarno politiko, davčno politiko, mednarodno trgovino in tarife (vključno z vprašanji STO) ter lokalne/regionalne finance.

  Več
 • ENVE logo

  ENVE

  Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) je odgovorna za usklajevanje dela Odbora regij na področjih, povezanih z evropskim zelenim dogovorom. Ta zajemajo politike na področju okolja, biotske raznovrstnosti, krožnega gospodarstva, ničelnega onesnaževanja in podnebnih sprememb ter energetsko in vesoljsko politiko. Komisija ENVE je odgovorna tudi za delovno skupino za zeleni dogovor na lokalni ravni ter druge mreže in platforme, kot so nacionalni ambasadorji Konvencije županov, ambasadorji OR za podnebni pakt in deležniška platforma za ničelno onesnaževanje. Na svetovni ravni ima komisija ENVE vodilno vlogo pri dejavnostih OR na konferencah ZN o podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti.

  Več
 • NAT logo

  NAT

  Komisija NAT združuje več kot 100 županov, svetnikov in predsednikov regij ter obravnava najrazličnejše teme, povezane z razvojem podeželja, zdravjem, kmetijstvom, gozdarstvom, ribištvom, civilno zaščito, varstvom potrošnikov in turizmom. V sedanjem mandatu sta vodilni politični temi agenda za podeželje EU in javno zdravje.

  Več
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Več
Deli :
 
Back to top