Vincenzo BIANCO

Ledamot, kommunfullmäktige, Catania

 Vincenzo BIANCO

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • italienska
  • franska

Land som företräds

Italien

Region som företräds

Sicilia

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter