Den gröna given på lokal nivå 

Borgmästaravtalets kammare för nationella ambassadörer   

Den europeiska gröna given är den nya tillväxtstrategi som ska hjälpa EU att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Den europeiska gröna given inbegriper betydande förändringar på alla nivåer för ett flertal sektorer: alltifrån klimat, energi och transporter till skydd av den biologiska mångfalden, jordbruk och en mer cirkulär ekonomi. Alla kommuner och regioner måste därför ta detta historiska tillfälle i akt att proaktivt delta i mekanismer för flernivåstyre i samarbete med de nationella regeringarna och EU, och inte minst grannregioner över hela kontinenten.
Innehåll

Våra mål​

En sådan flernivåstyrningsmekanism finns i borgmästaravtalet för klimat och energi – Europa (europeiska borgmästaravtalet), som kommissionen i sitt meddelande om den europeiska gröna given beskriver som en "central kraft" i omställningen . Den europeiska klimatpakten spelar en avgörande roll i det fullständiga genomförandet av den europeiska gröna given. Fokus för klimatpakten kommer att vara att sprida kunskap och stödja åtgärder för att föra människor samman och gemensamt utveckla och genomföra klimatlösningar, stora som små. Klimatpakten arbetar tillsammans med befintliga initiativ, nätverk och rörelser såsom europeiska borgmästaravtalet.

Europeiska borgmästaravtalet sammanför fler än 10 000 lokala myndigheter i 61 länder som frivilligt åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål . Genom borgmästaravtalets kontor i Bryssel tillhandahåller kommissionen robust tekniskt stöd och vägledning om finansieringsinstrument för de kommuner och regioner som vill upprätta handlingsplaner för hållbar energi och klimatåtgärder.

Europeiska regionkommittén (ReK) har stött detta initiativ sedan det inrättades 2008. Kommittén är fast övertygad om att borgmästaravtalet är ett grundläggande europeiskt flaggskeppsinitiativ för att främja lokala klimat- och energiåtgärder. Det är samtidigt ett exempel på de lokala och regionala myndigheternas avgörande roll när det gäller att stödja EU:s kamp mot klimatförändringarna och omställning till ren energi.

Europeiska borgmästaravtalet behöver politiska beslutsfattare som ser fördelarna och möjligheterna med att ligga i framkant när det gäller energi- och klimatomställningen och som inser värdet av att göra det tillsammans med andra städer och regioner i Europa som en del av världens största klimatrörelse för lokala och regionala myndigheter.

Kommissionen erkänner den historiska roll som ReK har när det gäller att främja borgmästaravtalets initiativ och har beslutat att fördjupa samarbetet med kommittén. Rafał Trzaskowski (PL–EPP) , borgmästare i Warszawa (och även undertecknare av europeiska borgmästaravtalet) och föredragande för yttrandet om den europeiska klimatpakten , har utsetts till ReK:s företrädare i europeiska borgmästaravtalets nyligen utvidgade styrelse . Denna politiska styrelse diskuterar initiativets strategiska mål för att se till att de är skräddarsydda efter kommunernas behov och för att främja dialog mellan europeiska borgmästaravtalets gemenskap och EU-institutionerna.

För att förbättra arbetet på nationell nivå kommer en andra kammare att inrättas med 27 ledamöter av Europeiska regionkommittén (en per medlemsstat) som agerar som nationella ambassadörer för europeiska borgmästaravtalets initiativ.

Kammarens ledamöter kommer att arbeta för att säkerställa nationell representation när det gäller dess styrning. De kommer att sörja för en mer skräddarsydd återkoppling samt stödja främjandet av initiativet på nationell nivå. Dessa nationella ambassadörer kan, beroende på sin tillgänglighet och sitt lands specifika situation, utföra en rad aktiviteter såsom att

  • agera som nationell ambassadör för europeiska borgmästaravtalet , t.ex. genom att främja initiativet i sina hemländer eller samarbeta med andra ambassadörer för klimatpakten,
  • öka kommunernas representation på nationell nivå genom att främja landsspecifika aktiviteter i samarbete med borgmästaravtalets kontor och främja samarbete med nationella regeringar och andra kommuner,
  • uppmuntra sina kollegor att ansluta sig till rörelsen , t.ex. genom samarbete med nationella sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, ReK:s nationella delegationer och nätverket av unga folkvalda politiker . Kammarens ledamöter kommer också att sträva efter att se till att Europaparlamentets ledamöter aktivt främjar borgmästaravtalet.

Bli en del av europeiska borgmästaravtalets gemenskap

Borgmästaravtalet för klimat och energi - Europa är öppet för alla demokratiskt konstituerade lokala myndigheter, som består av folkvalda representanter, oavsett deras storlek eller hur långt de kommit i genomförandet av sin energi- och klimatpolitik. Klicka här för att gå med i borgmästaravtalet.

Mer information om andra relevanta EU-initiativ eller globala initiativ att ansluta sig till finns på ReK:s webbsida om klimatpakten .

Dokument

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Dela:
 
Back to top