Boka in ditt besök  
Europeiska regionkommittén (ReK) anordnar studiebesök för medborgare som vill veta mer om kommitténs verksamhet och om regionernas roll i utformningen av EU-lagstiftningen.

Presentationen, som hålls av en ReK-tjänsteman, varar vanligtvis en timme och omfattar en allmän introduktion till kommittén. Besöken kan anordnas från måndag till torsdag kl. 9.30–16.30 samt fredagar kl. 9.30–14.30.

Besöken måste bokas hos besöksenheten två månader i förväg via detta onlineformulär .

Vänligen notera att

  • en grupp måste ha minst 15 deltagare,
  • deltagarna måste vara minst 14 år gamla,
  • du kan kontakta oss på engelska, franska eller tyska,
  • du måste sända oss en lista över deltagarna EN - FR - DE

För mer information, kontakta

European Committee of the Regions 
Directorate D: Communication, 
D2-Events Units 
Conferences-Visitors service

Rue Belliard/Belliardstraat 99–101,
B–1040 Bruxelles/Brussel

visitesCdR@cor.europa.eu  
Besöksenheten (Klaus Hullman)
Tfn +32 22822124