Europeiska veckan för regioner och städer 

event logo

​I år kommer #EURegionsWeek att välkomna fler deltagare den 9–12 oktober 2023 till sessioner och utställningslokaler på plats i Bryssel.

Om du vill delta i #EURegionsWeek, besök webbplatsen.

Vi ser fram emot ert deltagande i den 21:a upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer!​

Nu kan du anmäla dig – fram till den 30 september!

Innehåll

Vad händer under ev​​enemanget?

Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek) är det största årliga evenemanget på det regionalpolitiska området. Under detta årliga fyradagarsevenemang visar regioner och städer upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och att genomföra EU:s sammanhållningspolitik, och de visar på den lokala och regionala nivåns betydelse för en god europeisk styrning.

Sedan evenemanget hölls för första gången 2003 har det utvecklats till en unik kommunikations- och nätverksplattform som sammanför regioner och städer från hela Europa, inklusive deras politiska företrädare, tjänstemän, sakkunniga och akademiker. Europeiska veckan för regioner och städer har gjort mycket för att lyfta fram hur regioner och städer använder EU-medel för att förbättra medborgarnas dagliga liv.

I oktober samlas mer än 10 000 deltagare – däribland mer än 1 000 talare från hela Europa och andra delar av världen – för att ta del av ett omfattande program med konferenser, utställningar och aktiviteter för nätverksbyggande på temat regional och lokal utveckling. Varje år anpassas programmet efter EU:s aktuella dagordning. Det kostar inget att delta i evenemanget.

Vad är tanken m​​ed Europeiska veckan för regioner och städer?

Regionerna och städerna medverkar i utarbetandet av merparten av EU:s politik. I EU ansvarar de lokala och regionala myndigheterna för en tredjedel av de offentliga utgifterna (2 100 miljarder euro per år) och två tredjedelar av de offentliga investeringarna (ca 200 miljarder euro), som ofta ska spenderas i enlighet med EU:s rättsliga bestämmelser.

Hur börjad​​e det hela?

År 2003 uppmanade Europeiska regionkommittén, som är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare, de lokala och regionala representationerna vid EU med kontor i Bryssel att öppna sina dörrar samtidigt för besökare som en del av ett gemensamt "Open Days"-koncept. Med åren har initiativet utvecklats till ett viktigt årligt evenemang där Europeiska kommissionen och andra aktörer deltar. Evenemanget döptes 2016 om till "Europeiska veckan för regioner och städer" och rubriken "Open Days" slopades, detta för att undvika förväxling med de öppet hus-evenemang som i maj varje år anordnas i Bryssel av alla EU-institutioner i anslutning till Europadagen, samt med liknande evenemang som anordnas av Europeiska kommissionens representationer i medlemsstaterna vid samma tillfälle.

Vilka är arrangörer​​na?

Europeiska veckan för regioner och städer anordnas gemensamt av Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Ett ansökningsförfarande för partner inleds i början av året, vanligtvis i januari. Sedan väljs partner ut från hela Europa: regioner och städer, huvudsakligen indelade i grupper med gemensamma frågor (regionala partnerskap), företag, finansiella institutioner, internationella sammanslutningar och akademiska organisationer. Partnerna ska anordna seminarier på områden av gemensamt intresse, ofta kopplade till genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-program.

Hur är programmet ​​​utformat?

Programmet utformas runt en gemensam slogan och ett antal underordnade teman. Sessionerna anordnas av tre kategorier partner: 1) regioner eller städer; 2) institutionella partner på EU-nivå; och 3) företag, finansiella institutioner och lokala och europeiska sammanslutningar. ​

Vilka deltar i Eur​​opeiska veckan för regioner och städer?

De flesta av deltagarna är tjänstemän på lokal, regional, nationell och europeisk nivå med ett särskilt intresse för regional- och stadspolitik. En typisk deltagare kommer från en regional eller lokal förvaltning. 

Vilket genomslag h​​ar Europeiska veckan för regioner och städer fått?

Europeiska veckan för regioner och städers genomslag har sedan starten utvärderats systematiskt. Deltagarna har framför allt lyft fram hur nyttig informationen från EU-institutionerna är för deras professionella förvaltning av EU-medel och betydelsen av nätverksbyggandet med kollegor från andra länder. Evenemangets betydelse framgår också av dess märkbara genomslag i medierna. Under flera år har så många som 300 journalister från hela Europa kommit till Bryssel för att bevaka evenemanget åt tidningar, radio, tv och nätbaserade medier.

Hur ansöker man som p​​artner?

Ansökningsförfarandet inleds vanligtvis i slutet av januari varje år. Gå till avsnittet för partner på webbplatsen för Europeiska veckan för regioner och städer för mer information om hur du ansöker.

Hur anmäler ma​n sig som deltagare?

Besök webbplatsen för Europeiska veckan för regioner och städer för mer information om hur du anmäler dig som deltagare. Registreringen öppnar under sommaren.

Hur prenumerera​​r man på nyhetsbrevet?

Anmäl dig till nyhetsbrevet för Europeiska veckan för regioner och städer.​

Senaste evenemang

Podcasts

#4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda

 

​Close to one-third of EU citizens live and work in Europe's border regions. They often encounter peculiar challenges, whether it is finding a job, accessing healthcare, everyday commuting etc. In this episode, member of the European Committee of the Regions Pavel Branda, rapporteur for the opinion on cross-border public services in Europe, explains what EU is doing to improve cross-border public services that would address the real needs of the citizens living in border regions 

Titta vidare

 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

Opening Session - 2023

 

Titta vidare

 • Opening Session - 2023
  Opening Session - 2023
 • Opening Session - 2022
  Opening Session - 2022
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Liveblog

Följ oss

Kontakt

Dela:
 
Back to top