Evenemang  
Europeiska regionkommittén (ReK) är mötesplatsen i Bryssel för Europas regioner och städer. Vi välkomnar cirka 50 000 besökare varje år, som deltar i ReK:s viktigaste evenemang eller i någon av de 200 konferenser som anordnas av regioner, städer eller sammanslutningar och där ReK står som värd.