Marieke SCHOUTEN

Ledamot, kommunstyrelsen, Nieuwegein

 Marieke SCHOUTEN

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • nederländska

Land som företräds

Nederländerna

Region som företräds

Utrecht

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter