Nationella delegationer 

Innehåll

De nationella delegationerna består av ReK-ledamöter från vart och ett av de 27 EU-länderna. De avspeglar den övergripande politiska, geografiska och lokala/regionala balansen i respektive medlemsstat.

Europeiska unionens råd utnämner officiellt ReK:s ledamöter på förslag av medlemsstaterna.

Tillsammans utgör de ReK:s plenarförsamling med 329​ ledamöter som samlas i Bryssel flera gånger om året för att diskutera politiska prioriteringar och anta yttranden om EU:s lagstiftning.

Varje nationell delegation väljer en ordförande och utser en samordnare. Samordnarens roll är att sköta förbindelserna mellan ReK:s administration och medlemmarna i den nationella delegationen.

Friskrivning: De nationella delegationernas samordnare står för innehållet på dessa sidor.

Regionkommittén bär inget ansvar, vare sig rättsligt eller annat, för den information som finns på dem.

Dela :
 
Back to top