Tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 

11 oktober 2022 

Den 11 oktober 2022 kommer Europeiska regionkommittén att offentliggöra sin årliga rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Rapporten ger en ögonblicksbild av de mest akuta utmaningar som regioner och kommuner runt om i unionen står inför och bidrar med underlag till EU:s politiska beslut.

Innehåll
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Att förstå Europa ur det lokala och regionala perspektivet

Rapporten bygger på originalstudier som beställts av Europeiska regionkommittén samt akademisk forskning, bidrag från andra EU-institutioner och dokumentation från öppna källor. Den tillhandahåller fakta och data för beslutsfattare och berörda parter. De viktigaste resultaten och rekommendationerna kommer att tas upp i det årliga tal om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner som kommer att hållas av Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro vid plenarsessionen i oktober 2022.

Årets rapport fokuserar på de mest akuta utmaningar som EU:s kommuner och regioner står inför: de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina, de ihållande effekterna av covid-19-pandemin och den nödvändiga återhämtningen, klimatkrisen och energiomställningen, kampen mot ojämlikhet och demokratins framtid på grundval av slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Rapporten kommer också att innehålla en regional och lokal barometer som presenterar synpunkter från folkvalda företrädare runt om i Europa utifrån en enkät som genomförts tillsammans med Ipsos.

Regionala och lokala barometern

 • I Europeiska unionens 27 medlemsstater finns mer än en miljon folkvalda politiker på subnationell nivå. Dessa lokala politiker företräder ett stort antal valkretsar på olika förvaltningsnivåer, däribland delstater, regioner, provinser, län, distrikt och kommuner. Flash Eurobarometer-undersökningen är en viktig plattform där lokala politiker i EU kan föra fram sina synpunkter i fråga om EU:s utmaningar och prioriteringar.

  Av svaren framgår vad de lokala politikerna skulle prioritera på EU-nivå, vilken kännedom de har om EU-omfattande initiativ och om EU-finansieringsmöjligheter, hur de ser på Europas framtid och hur de hanterar den kris som kriget i Ukraina har gett upphov till. 

   De viktigaste resultaten
 • Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022

  Tillgängliga språk (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Ladda ner
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Ladda ner
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Ladda ner
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Ladda ner
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Ladda ner
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Ladda ner
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Ladda ner
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Ladda ner
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Ladda ner
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Ladda ner
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Ladda ner
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Ladda ner
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Ladda ner
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Ladda ner
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)Ladda ner
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(3.74 MB-PDF)Ladda ner
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  17. Malti(3.71 MB-PDF)Ladda ner
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  18. Nederlands(3.59 MB-PDF)Ladda ner
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  19. polski(3.49 MB-PDF)Ladda ner
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  20. português(3.33 MB-PDF)Ladda ner
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  21. română(3.33 MB-PDF)Ladda ner
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Ladda ner
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)Ladda ner
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.

Multimedia

Regions & Cities move forward the green transition

 

Titta vidare

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Föregående upplagor

Dela :
 
Back to top