Territoriella konsekvensbedömningar  

Sedan 2013 års yttrande om ”Bedömning av territoriella konsekvenser” har Europeiska regionkommittén (ReK) använt territoriella konsekvensbedömningar för att analysera de potentiella asymmetriska territoriella konsekvenserna av EU:s politik och lagstiftningsförslag.

Den förnyade strategin för territoriella konsekvensbedömningar från 2023 är inriktad på två mål:

· Att ge ReK:s föredragande tillgång till särskilda analyser och uppgifter som kan användas för att förbättra ReK-yttrandenas territoriella perspektiv.

· Att främja territoriella konsekvensbedömningar bland EU-institutionerna som en viktig del av bättre lagstiftning.

ReK:s arbete med territoriella konsekvensbedömningar förvaltas av COTER-utskottets sekretariat i nära samarbete med de andra utskottssekretariaten.​

Dokument

Kontakt

Dela :
 
Back to top