Territoriella konsekvensbedömningar  

Syftet med territoriella konsekvensbedömningar är att förse Europeiska regionkommitténs (ReK) föredragande med en analys av de potentiella territoriella konsekvenserna av EU:s lagstiftningsförslag.

Som en följd av yttrandet Bedömning av territoriella konsekvenser har kommittén för avsikt att främja territoriella konsekvensbedömningar som ett verktyg för att förbättra beslutsfattandet i EU så att större hänsyn tas till de potentiella territoriella konsekvenserna av politiska förslag och lagstiftningsförslag. Detta mål förstärktes ytterligare i och med den förnyade strategin för territoriella konsekvensbedömningar 2015 .

ReK:s arbete med territoriella konsekvensbedömningar förvaltas av COTER-utskottets sekretariat i nära samarbete med de andra utskottssekretariaten.Dokument

Kontakt

Dela:
 
Back to top