Ordförandekonferensen 

Ordförandekonferensen består av ordföranden, första vice ordföranden och ordförandena för alla de politiska grupperna. Ordförandekonferensen förbereder arbetet och gör det lättare att uppnå politiskt samförstånd om beslut som ska fattas av kommitténs övriga organ (plenarförsamlingen, presidiet och utskotten).

Ordförandekonferensen sammanträder före varje presidiesammanträde, vanligtvis samma dag. Extra sammanträden anordnas också i Bryssel eller utomlands, bland annat två gånger per år i det EU-land som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Innehåll

Hur är ordförandekonferensen sammansatt?

Ordförandekonferensen består av 

  • ordföranden, 
  • första vice ordföranden, 
  • ordförandena för de politiska grupperna. 

Ordförandena för de politiska grupperna kan låta sig representeras av en annan medlem i sin grupp.

Vilka uppgifter har ordförandekonferensen?

Ordförandekonferensen diskuterar alla frågor som ordföranden lägger fram för den, i syfte att förbereda och underlätta strävan efter politiskt samförstånd om beslut som ska fattas av kommitténs övriga organ. Ordföranden bör i sina meddelanden till presidiet redogöra för de diskussioner som har ägt rum vid ordförandekonferensens sammanträde.

Hur lång är ordförandekonferensens politiska mandatperiod?

Precis som ordföranden och presidiet har ordförandekonferensen en mandatperiod på två och ett halvt år.

Dokument

Dela:
 
Back to top