Utskottet för ekonomisk politik (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Utskottet för ekonomisk politik har följande ansvarsområden:

 • Industripolitik
 • Politik för små och medelstora företag
 • Ekonomisk och monetär politik
 • Ekonomisk styrning, den europeiska planeringsterminen
 • Den inre marknaden
 • Internationell handel och tullfrågor
 • Offentlig upphandling, konkurrens och statligt stöd

ECON-utskottets undersökningar, studier och analyser och Europeiska entreprenörsregioner (EER) hjälper utskottets medlemmar att övervaka aktuella trender och utmaningar och identifiera bästa praxis.

Flerpartsplattformen på hög nivå för målen för hållbar utveckling stöder och ger Europeiska kommissionen råd om genomförandet av målen för hållbar utveckling. Den gör det möjligt för ReK att skapa ett gemensamt språk med alla andra berörda parter och föreslå rekommendationer för ett hållbart EU. ReK:s bidrag samordnas av ECON-utskottet.


Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Ytterligare information
Links