Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC)  

SEDEC-utskottet har ett mycket brett ansvarsområde som omfattar en rad olika politikområden, bland annat följande:

Sysselsättningspolitik, socialpolitik och social trygghet

Rörlighet, lika möjligheter

Utbildning

Forskning och innovation

Den digitala agendan, EU:s informationssamhälle

Transeuropeiska informations- och kommunikationsnät

Den audiovisuella branschen och medieteknik

Ungdom och idrott

Flerspråkighet, främjande av minoritetsspråk, kultur och kulturell mångfald

Dessutom förvaltar SEDEC-utskottet plattformen för kunskapsutbyte , som är ett samarbete mellan Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation . Plattformen strävar efter att lägga fram nya lösningar inom forskning och innovation samt innovativa produkter och bästa praxis genom att anordna seminarier i Bryssel och peer-to-peer-evenemang i regionerna, eller genom att stå värd för demonstrationsevenemang som bidrar till plattformens årliga handlingsplan.

Under detta år kommer SEDEC-utskottet också att utnyttja Europaåret för kulturarv 2018 för att lyfta fram de lokala och regionala myndigheternas grundläggande roll när det gäller att förvalta, främja, skydda och bevara det europeiska kulturarvet.

Europaåret för kulturarv är en unik möjlighet att engagera medborgarna, särskilt barn och ungdomar, i evenemang och projekt som betonar Europas kulturarv och värderingar.

Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (SNE), in charge of social policy, social economy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (SNE), in charge of Equality, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (SNE), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart Specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

 • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
 • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
 • Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Ytterligare information
Links