COTER 

Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget 

COTER logo
© Mapichai / Shutterstock.com

Förutom sammanhållningspolitiken följer COTER-utskottet noga den fleråriga budgetramen och EU:s budget, samt områdena transportpolitik, territoriell utveckling, gränsöverskridande samarbete, fysisk planering och stadsfrågor.

Välj ett annat ReK-utskott:
Innehåll

Om

COTER-utskottet följer noga de ärenden som rör sammanhållningspolitiken, den fleråriga budgetramen och EU:s budget, samt områdena transportpolitik, territoriell utveckling, gränsöverskridande samarbete, fysisk planering och stadsfrågor.

COTER-utskottets sekretariat ansvarar också för EU:s officiella register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och förvaltningen av EGTS-plattformen, där politiska och tekniska företrädare för samtliga befintliga EGTS och EGTS som håller på att byggas upp möts.

Dessutom ansvarar COTER-utskottet för ReK:s territoriella konsekvensbedömningar. Territoriella konsekvensbedömningar förser ReK:s föredragande med en analys av de potentiella territoriella konsekvenserna av EU:s lagstiftningsförslag.

Gemensamma aktiviteter mellan ReK och OECD – på områden såsom de offentliga investeringarnas kvalitet, decentralisering samt regional utveckling, stadsutveckling och territoriell utveckling – förvaltas också av COTER-utskottet. Det viktigaste målet för detta samarbete är att stärka den politiska dialogen mellan OECD och de lokala och regionala myndigheterna i EU och att i slutändan förbättra den offentliga politik som ska främja ekonomisk och social välfärd.

Yttranden

Antagna yttranden

Yttranden under behandling

No results.

Sammansättning

 • portrait of Emil BOCEmil BOCOrdförande
 • portrait of Nathalie SARRABEZOLLESNathalie SARRABEZOLLESFörste vice ordförande
 • portrait of Arianna Maria CENSIArianna Maria CENSIAndre vice ordförande

​Secretariat

Head of Unit: Rachel Lancry Beaumont​​

Deputy Head of Unit: Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova


Policy Officers​:

 • Florian Achleitn​er, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Jeroen Vandeur, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • ​​Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Florence Thomé, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, – Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation​
 • Xavier Dutrenit, in charge of Cohesion policy, Multi-annual Financial Framework
 • Marina Klavina, in charge of Cohesion Policy, Just Transition
 • Tanya Dimitrova, in charge of Interreg, Urban policy, Territorial agenda


Assistants:

 • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Cécile Eclache, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission ​

Trainee:

 • Giuseppe Giorgio

Multimedia

2nd COTER commission meeting

 

Titta vidare

 • 2nd COTER commission meeting
  2nd COTER commission meeting
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value
 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

Liveblog

Kontakt

Dela:
 
Back to top