ENVE 

Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) ansvarar för att samordna Europeiska regionkommitténs arbete på områden med anknytning till den europeiska gröna given, som inbegriper politiken för miljö, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och nollförorening, klimatförändringar, energi och rymden. Utskottet ansvarar också för arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå och andra nätverk och plattformar såsom de nationella ambassadörerna för borgmästaravtalet, ReK:s ambassadörer för klimatpakten och intressentplattformen för nollförorening. På global nivå spelar utskottet en ledande roll i ReK:s deltagande i FN:s konferenser om klimatförändringar och biologisk mångfald.

Välj ett annat ReK-utskott:
Innehåll

Om

Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) ansvarar för att förbereda och tillhandahålla de resurser och instrument som krävs för att kommittén fullt ut ska kunna spela sin rådgivande roll i EU:s lagstiftningsprocess och politiska process.

ENVE-utskottet stöder utarbetandet av ReK:s politiska budskap på de områden som rör den europeiska gröna given, till exempel följande: 

 • Klimatförändringar
 • Energi
 • Europeiska unionens rymdpolitik
 • Biologisk mångfald
 • Den cirkulära ekonomin
 • Nollförorening

Teamet hjälper medlemmarna att utarbeta ENVE-utskottets yttranden och stöder den politiska processen inom presidiet och plenarsessionerna samt ansvarar för att stödja uppföljning och konsekvensutvärderingar. Det ansvarar för att organisera utskottssammanträden och externa evenemang inom relevanta politikområden.

Verksamhet

Arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå

ENVE-utskottet samordnar också arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå. Detta utskottsövergripande initiativ från Europeiska regionkommittén syftar till att sätta kommunerna och regionerna i centrum för den europeiska gröna given och säkerställa att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och planerna för återhämtningen efter covid-19 omsätts i direkta finansiella medel för kommuner och regioner och konkreta projekt för varje region. ENVE-utskottet bidrar också till den relaterade kampanjen om den gröna given på lokal nivå.

Arbetsgrupp 3

ENVE-utskottet ansvarar för samordningen av arbetsgrupp 3, som stöder arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå. Huvudsyftet med arbetsgrupp 3 är att tillhandahålla ett verktyg för samordning mellan alla utskott och politiska grupper och med kommunikationsavdelningarna. Arbetsgrupp 3 säkerställer därigenom konsekvens i ReK:s lagstiftningsarbete inom ramen för den gröna given och effektiv kommunikation om detta.

Andra nätverk och plattformar

ENVE-utskottet ansvarar även för ReK-aktiviteter som rör borgmästaravtalet, ett initiativ där lokala och regionala myndigheter involveras i kampen för en bättre klimat- och energipolitik.

ENVE-utskottet deltar i den europeiska klimatpakten, som syftar till att ge medborgarna möjlighet att forma ett grönare Europa. ReK:s ledamöter uppmanas att ansluta sig till detta initiativ som ReK:s ambassadörer för klimatpakten. Genom projektet ”CoR 4 Climate Pact” stöder ReK också ReK:s ambassadörer för klimatpakten när det gäller att anordna lokala klimatevenemang för att öka medvetenheten och påskynda klimatåtgärderna lokalt.

ENVE-utskottet ansvarar tillsammans med kommissionen för att förvalta intressentplattformen för nollförorening. Plattformen inrättades för att bidra till uppnåendet av nollföroreningsambitionen i dialog med aktörer från olika delar av samhället och sakområden, däribland lokala och regionala myndigheter.

ENVE-utskottets engagemang på global nivå

På global nivå spelar ENVE-utskottet en ledande roll i ReK:s deltagande i FN:s konferenser om klimatförändringar och biologisk mångfald. ENVE-utskottet ansvarar för samordningen av ReK:s delegation till UNFCCC:s partskonferenser, såsom vid COP26 i Glasgow 2021.  Dessutom samordnar ENVE-utskottet ReK:s bidrag till FN:s konferenser om biologisk mångfald. I detta sammanhang är ReK:s medverkan i utarbetandet av Edinburghförklaringen om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 en av kommitténs senaste landvinningar som belyser vikten av flernivåstyre på global nivå.

Senaste nytt

Sammanträden

Kommande sammanträden

Tidigare sammanträden

Yttranden

Antagna yttranden

Yttranden under behandling

Studier

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Publikationsdatum: 06/09/2023Ämne:EU energy policy, Green DealFörfattare:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Publikationsdatum: 28/04/2023Ämne:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealFörfattare:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Publikationsdatum: 06/12/2022Ämne:Climate change policy, Green DealFörfattare:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Publikationsdatum: 19/09/2022Ämne:Green DealFörfattare:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Publikationsdatum: 26/04/2022Ämne:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyFörfattare:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Publikationsdatum: 13/01/2022Ämne:Green Deal, EqualityFörfattare:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Publikationsdatum: 10/05/2021Ämne:Environment policy, Climate change policy, Green DealFörfattare:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Publikationsdatum: 31/03/2021Ämne:Climate change policyFörfattare:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Publikationsdatum: 03/02/2021Ämne:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyFörfattare:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Publikationsdatum: 15/12/2020Ämne:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyFörfattare:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Publikationsdatum: 06/10/2020Ämne:Circular economyFörfattare:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Publikationsdatum: 16/09/2020Ämne:Climate change policy, Green DealFörfattare:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Publikationsdatum: 16/09/2020Ämne:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionFörfattare:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Publikationsdatum: 27/03/2020Ämne:Water policyFörfattare:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Publikationsdatum: 19/03/2020Ämne:BiodiversityFörfattare:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Publikationsdatum: 11/02/2020Ämne:Environment policy, Multi-level governance and devolutionFörfattare:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Publikationsdatum: 27/09/2019Ämne:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyFörfattare:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Publikationsdatum: 19/09/2019Ämne:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyFörfattare:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Publikationsdatum: 15/04/2019Ämne:Environment policyFörfattare:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Publikationsdatum: 24/10/2018Ämne:Water policyFörfattare:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Publikationsdatum: 25/09/2018Ämne:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureFörfattare:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Publikationsdatum: 31/07/2018Ämne:Environment policyFörfattare:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Publikationsdatum: 14/06/2018Ämne:Environment policy, Waste policyFörfattare:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Publikationsdatum: 30/05/2018Ämne:BiodiversityFörfattare:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Publikationsdatum: 08/10/2017Ämne:Environment policyFörfattare:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Publikationsdatum: 14/09/2017Ämne:Climate change policyFörfattare:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Publikationsdatum: 24/01/2017Ämne:Energy efficiency, market and technologyFörfattare:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Publikationsdatum: 22/12/2016Ämne:Climate change policyFörfattare:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Publikationsdatum: 25/10/2016Ämne:Climate change policyFörfattare:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Publikationsdatum: 29/06/2016Ämne:Energy efficiency, market and technologyFörfattare:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Publikationsdatum: 16/06/2016Ämne:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyFörfattare:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Publikationsdatum: 21/04/2015Ämne:BiodiversityFörfattare:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Publikationsdatum: 07/09/2014Författare:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Publikationsdatum: 11/06/2014Författare:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Publikationsdatum: 11/06/2014Författare:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Publikationsdatum: 17/07/2013Författare:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Tillgängliga språk (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71,94 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. suomi(71,92 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. français(74,02 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. magyar(167,58 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. italiano(74,4 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. lietuvių(173,86 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. latviešu(180,03 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Malti(152,38 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. Nederlands(71,62 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. polski(180,5 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. português(123,55 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. română(145,21 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenčina(173,6 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. slovenščina(164,64 KB - PDF)Ladda ner
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Saknas det språk du söker i listan? Här får du veta varför.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Publikationsdatum: 01/06/2013Författare:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Publikationsdatum: 31/05/2013Författare:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Publikationsdatum: 09/04/2011Författare:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Tillgängliga språk (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Ladda ner
   Adaptation to Climate Change
  Saknas det språk du söker i listan? Här får du veta varför.

Sammansättning

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIOrdförande@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐFörste vice ordförande
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYAndre vice ordförande

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​
 • Yasmine COLLIER, UNFCCC COP28, support to climate and energy team, general support to ENVE

Multimedia

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Titta vidare

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kontakt

Dela:
 
Back to top