Arkistot 

Sisältö

AK:n arkistopalvelun tehtävät

AK:n arkistopalvelun tehtävänä on komitean asiakirjojen järjestäminen, suojaaminen, hallinnointi, kuvaileminen, säilyttäminen ja saattaminen yleisön saataville.

Kun asiakirjoja tuottavat osastot ovat toimittaneet arkistonsa arkistopalveluun, arkistot järjestetään uudelleen, digitalisoidaan ja tallennetaan mikrofilmille aineellisessa muodossa säilyttämistä varten. Jokaisesta asiakirjasta laaditaan kuvaus hakukoneita (luettelointia) varten.

Kaksi arkistokokoelmaa

Arkisto koostuu AK:n kokoelmasta, joka käsittää komitean toimintaan liittyvät asiakirjat, ja puheenjohtajien kokoelmasta, joka sisältää puheenjohtajan kabinetin kunkin puheenjohtajakauden (kesto vuosina 1994–2010 kaksi vuotta, sen jälkeen 2,5 vuotta) päätteeksi toimittamista asiakirjoista.

Kokoelmien asiakirjat luokitellaan erillisten luokitteluohjeiden mukaan, ja ne luetteloidaan erikseen.

Pääsy historiallisiin arkistoihin

Arkistojen julkisuutta koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti komitean arkistoihin saa tutustua vapaasti 30 vuoden kuluttua asiakirjojen antamisesta. Arkistoihin tutustuttaessa on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä. Asiakirjat, jotka annetaan yleisön saataville ennen 30 vuoden ajanjakson päättymistä, säilyvät julkisina rajoituksetta.

Tutkijat pääsevät lukusaliin varaamalla ajan. Lukusalissa on noudatettava turvallisuusmääräyksiä, ja pääsy edellyttää henkilötodistuksen esittämistä. Tutustuttaviksi annetuista asiakirjoista on mahdollista saada kopioita maksutta.

Aukioloajat

Maanantai–torstai: 9.00–12.30 ja 14.30–17.00

Perjantai: 9.00–12.30

Suljettu: pääsiäisenä (kiirastorstaina, pitkäperjantaina ja toisena pääsiäispäivänä), 1. toukokuuta, 9. toukokuuta, helatorstaina ja sen jälkeisenä perjantaina, helluntaimaanantaina, 21. heinäkuuta, 15. elokuuta, 1. ja 2. marraskuuta sekä joulun ja uudenvuodenpäivän välisenä aikana​

Yhteydenotot

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Jaa :
 
Back to top