Az Európai Unió régióinak és városainak helyzete 

2022. október 11. 

A Régiók Bizottsága 2022. október 11-én teszi közzé a régiók és városok helyzetéről szóló éves uniós jelentést, amely naprakész áttekintést nyújt az Unió régióit és városait érintő legsürgetőbb kihívásokról, és amely az uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz kíván segítséget nyújtani.

Tartalom
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Európa helyi és regionális nézőpontból

A jelentés a Régiók Európai Bizottsága által megrendelt eredeti tanulmányokra, valamint tudományos kutatásokra, más európai intézmények hozzájárulásaira és szabadon hozzáférhető dokumentumokra támaszkodva tényekkel és adatokkal szolgál a politikai döntéshozók és az érdekelt felek számára. A legfontosabb következtetéseket és ajánlásokat az Európai Unió régióinak és városainak helyzetéről szóló éves beszédben ismerteti Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottsága elnöke a 2022. októberi plenáris ülésen.

Az idei jelentés azokra a legsürgetőbb kihívásokra összpontosít, amelyekkel az uniós városoknak és régióknak szembe kell nézniük: az Ukrajna elleni orosz háború gazdasági és társadalmi következményeire, a Covid19-világjárvány elhúzódó hatásaira és a szükséges helyreállításra, az éghajlati vészhelyzetre és az energetikai átmenetre, az egyenlőtlenség elleni küzdelemre, valamint a demokrácia jövőjére az Európa jövőjéről szóló konferencia eredményeinek fényében.

A jelentés tartalmazni fog egy „regionális és helyi barométert” is, amely az IPSOS-szal partnerségben megkérdezett európai választott képviselők véleményét ismerteti.

Regionális és helyi barométer

 • Az Európai Unió 27 tagállamában több mint egymillió szubnacionális szinten megválasztott politikus tevékenykedik. Ezek a helyi politikusok igen sokféle választókörzetet képviselnek különböző kormányzati szinteken – többek között szövetségi államok, régiók, tartományok, megyék, kerületek vagy települések szintjén. Az Eurobarométer gyorsfelmérése fontos platformot biztosít az EU helyi politikusai számára ahhoz, hogy megosszák véleményüket az Európa előtt álló kihívásokkal és prioritásokkal kapcsolatban.

  A válaszokból kiderül, hogy a helyi politikusok mit tekintenének prioritásnak uniós szinten, mennyire ismerik az uniós szintű kezdeményezéseket és az uniós finanszírozási lehetőségeket, mit gondolnak Európa jövőjéről, és milyen válaszlépéseket tesznek az ukrajnai háború által előidézett vészhelyzetre. 

   Fő megállapítások
 • Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)

  Elérhető nyelvek (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Letöltés
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Letöltés
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Letöltés
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Letöltés
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Letöltés
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Letöltés
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Letöltés
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Letöltés
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Letöltés
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Letöltés
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Letöltés
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Letöltés
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Letöltés
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Letöltés
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Letöltés
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Letöltés
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Letöltés
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Letöltés
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Letöltés
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Letöltés
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Letöltés
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Letöltés
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Letöltés
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.

Multimédia

Regions & Cities move forward the green transition

 

További videók

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Korábbi évek barométerei

Megosztás:
 
Back to top