News  
ExtentedCQWP
Zbog krize koju je uzrokovao COVID-19 još je veća potreba za konferencijom o budućnosti Europe
Zbog krize koju je uzrokovao COVID-19 još je veća potreba za konferencijom o budućnosti Europe
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
U OR-ovu Povjerenstvu za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX) članovi Europskog odbora regija raspravljali su s Gabriele Bischoff , zastupnicom u Europskom parlamentu i potpredsjednicom Odbora Europskog parlamenta za ustavna pitanja (AFCO), o daljnjim koracima u pogledu konferencije o budućnosti Europe. Lokalni i regionalni čelnici smatraju da je zbog aktualne krize još hitnije da Europska unija radi na tome da postane djelotvornija, demokratskija i bliža građanima. OR pozdravlja stajalište Vijeća od 24. lipnja kao važan korak u postizanju napretka jer se njime otvara put za pregovore o upravljanju konferencijom, njezinom sadržaju i strukturi . Međutim, Odbor poziva i na to da se s radom počne čim to bude moguće s obzirom na pandemiju. Gđa Bischoff ponovila je da bi lokalni i regionalni čelnici trebali imati važnu ulogu u tom procesu.