National delegation  

ExtentedCQWP
Latvijas valsts delegācija

Pārskats

Visi Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā locekļi un to aizstājēji ir vēlēti politiķi, kas pārstāv vietējās pašvaldības. Delegāciju veido septiņi locekļi un septiņi to aizstājēji. Latvijas Pašvaldību savienība veic Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā sekretariāta funkcijas. ​

Delegācijas apstiprināšana 

Visus delegācijas locekļus ievēl, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. Pirms Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs konsultējas ar Latvijas Pašvaldību savienību par delegācijas kandidātiem. Kandidātu izvēle notiek ciešā sadarbībā ar pašvaldības pārstāvošām apvienībām un plānošanas reģioniem, ņemot vērā līdzsvarotu teritoriālo un dzimumu pārstāvniecību.

Cita noderīga informācija

Delegācija tiekas sanāksmēs pirms Eiropas Reģionu komitejas plenārsēdēm Briselē.

Delegācijas sekretariāta funkcijas veic Latvijas Pašvaldību savienība, kurai ir Pārstāvniecība Briselē. Sekretariāts koordinē delegācijas locekļu darbu un veicina delegācijas darbu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī.

Aizstājēji pilnībā iesaistās delegācijas darbā un regulāri piedalās Eiropas Reģionu komitejas sanāksmēs.​


President

President


Gints KAMINSKIS
Gints KAMINSKIS 

Contact Info


 +371 67 226536
 Gints.Kaminskis@lps.lv
 

Mazā pils iela
1050 Rīga
LatvijaKopīgot:
Saistītā informācija
Coordinators
Agita KAUPUZA
Agita KAUPUZA 

Contact Info


 +32 492 312355
 agita.kaupuza@lps.lv
 

Square de Meeûs 1
1000 Brussels
BelgiumMudite PRIEDE
Mudite PRIEDE 

Contact Info


 +371 67226536
 mudite.priede@lps.lv
 

Maza Pils iela 1
1050 Rīga
Latvija