Subsidiaritātes uzraudzības tīkls 

Subsidiaritātes uzraudzības tīkls izveidots, lai vietējās un reģionālās pašvaldības un Savienības līmenis visā politikas veidošanas ciklā varētu vieglāk apmainīties ar informāciju par dažādiem dokumentiem un leģislatīviem priekšlikumiem, kas pēc to pieņemšanas tieši ietekmēs pašvaldības un to kompetencē esošās politikas jomas.

Tā locekļu vidū ir reģionu parlamenti un valdības ar likumdošanas pilnvarām, vietējās un reģionālās pašvaldības bez likumdošanas pilnvarām un vietējo pašvaldību apvienības Eiropas Savienībā. Tas ir atvērts arī RK valstu delegācijām un valstu parlamentu palātām.

Saturs

Uzdevums

  • Sniegt iespēju vietējām un reģionālajām pašvaldībām aktīvi uzraudzīt subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu
  • Atbalstīt reģionus ar likumdošanas pilnvarām, izmantojot REGPEX — subsidiaritātes uzraudzības tīkla apakštīklu, kas pieejams reģionu parlamentiem un valdībām ar likumdošanas pilnvarām

Pamatdarbības

  • Atbalstīt reģionu parlamentus un valdības ar likumdošanas pilnvarām, agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros izmantojot īpašu platformu REGPEX
  • Palielināt informētību par subsidiaritātes principa praktisko piemērošanu un veicināt paraugprakses apmaiņu
  • Sniegt RK ziņotājiem un locekļiem informāciju par reprezentatīva vietējo un reģionālo pašvaldību tīkla viedokli attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanu
  • Apzināt pasākumus, kas veicina likumdošanas procesa uzlabošanu un birokrātijas mazināšanu, kā arī vairo ES iedzīvotāju atbalstu ES īstenotajiem politikas pasākumiem
  • Veicināt starpiestāžu dialogu par subsidiaritāti, izmantojot reizi divos gados rīkotu konferenci par subsidiaritāti
Kopīgot:
 
Back to top