NAT 

Komisia pre prírodné zdroje 

NAT logo
© Pand P Studio / Adobe stock.com

Komisia NAT združuje vyše 100 poslancov zastupiteľstiev, starostov, primátorov a predsedov regiónov a zaoberá sa širokou škálou tém, ktoré súvisia s rozvojom vidieka, zdravím, poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, rybolovom, civilnou ochranou, ochranou spotrebiteľa a cestovným ruchom.

V prebiehajúcom funkčnom období sú jej hlavnými politickými témami európsky program rozvoja vidieka a verejné zdravie.

Vybrať inú komisiu VR:
Obsah

O nás 

Na aktuálne funkčné obdobie boli určené dve hlavné oblasti politiky, ktoré sú v súlade s politickou prioritou inštitúcie „Budovanie odolných spoločenstiev“:

1. Európsky program rozvoja vidieka

VR už dlho žiada, aby sa potreby vidieckych oblastí uznali za dôležité a aby sa na ne reagovalo prostredníctvom vhodnej politiky EÚ. Ak chceme urobiť z vidieckych oblastí príťažlivejšie miesta pre život a prácu, je nevyhnutné bojovať proti vyľudňovaniu, napojiť tieto oblasti na hlavné dopravné koridory v EÚ, zaručiť univerzálne širokopásmové pokrytie a stimulovať ich obnovu vďaka lepšej koordinácii spoločnej poľnohospodárskej politiky, EŠIF, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a iných relevantných programov financovania EÚ.

V dlhodobej vízii Európskej komisie pre vidiecke oblasti z júna 2021 sa prvýkrát prezentuje komplexný rámec na dosiahnutie týchto cieľov. V prípade spisov, ktoré spadajú do jej oblastí kompetencií, bude komisia NAT okrem iného uplatňovať mechanizmus posudzovania vplyvu na vidiecke oblasti.

Jednou z kľúčových politík, ktoré prispejú k vykonávaniu programu rozvoja vidieka, je poľnohospodárska politika. Kvalita poľnohospodárskych výrobkov EÚ je jedným z najväčších prínosov SPP a patrí medzi najsilnejšie argumenty EÚ na svetových trhoch. Spoločne uplatňované systémy kvality sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho, poľnohospodárskeho a kulinárskeho dedičstva Európskej únie. Tieto systémy kvality sú kolektívnym dedičstvom, ktoré sa musí chrániť a ďalej rozvíjať.

Komisia NAT pozorne sleduje uplatňovanie novej SPP na regionálnej úrovni.

Komisia NAT sa zasadzuje za odolné a udržateľné poľnohospodárstvo v snahe dosiahnuť ciele Zelenej dohody a posilniť bezpečnosť európskych dodávok potravín, najmä v čase krízy a nedostatku zásob.

2. Európska zd​​ravotná únia

Napriek úspechom regiónov a miest v boji proti pandémii je ich úloha pri budovaní odolnosti európskeho zdravotníctva do veľkej miery neuznaná. Očkovacie kampane, skríning rakoviny, pripravenosť a schopnosť reagovať, odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti, informácie a vzdelávanie o zdraví – to je len niekoľko z množstva dôležitých oblastí, v ktorých má regionálna politika a prax rozhodujúci vplyv. Kľúčovým cieľom práce komisie NAT je presadiť výraznejšiu úlohu regiónov v európskej zdravotnej únii a v rámci jej pilierov.

Komisia NAT vedie prípravu príspevku VR k platforme Konferencie o budúcnosti Európy.

V úzkej koordinácii s platformami RegHub a Fit4Future sa komisia NAT venuje aj cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorá je veľmi citlivou a prioritnou otázkou, najmä v čase krízy a vzhľadom na zdravotnú a humanitárnu núdzovú situáciu v niektorých pohraničných regiónoch.

Komisia pre prírodné zdroje (NAT) sa zameriava na tieto oblasti politiky:

1.Rozvoj vidieka

2.Verejné zdravie

3.Poľnohospodárska politika a potraviny

4.Lesné hospodárstvo

5.Civilná ochrana

6.Cestovný ruch

7.Ochrana spotrebiteľov

8.Námorná politika – modré hospodárstvo a rybolov

Aktuálne správy

Schôdze

Nasledujúce schôdze

Predchádzajúce schôdze

Stanoviská

Prijaté stanoviská

Prerokovávané stanoviská

Štúdie

 • Tourism and rural development

  Dátum uverejnenia: 14/03/2024Téma:Transport policy, Environment policy, Agriculture, Fisheries and maritime affairs, TourismAutor:Izabela Marcinkowska, Agnieszka Maj, Katarzyna Sidło
 • Rural areas and the geography of discontent

  Dátum uverejnenia: 05/02/2024Téma:Agriculture, Rural development, Future of Europe, Disinformation, Cohesion policy reform, Investment policy, Multi-annual financial framework (MFF), Sustainable developmentAutor:Jennifer McGuinn, Arianna Cantarelli, Agnieszka Kulesa, Giovanni Carletti, Ivan Lichner, Margaux Truc, Marie Müller, Martin Hudcovsky, Martyna Gliniecka (Milieu Consulting SRL)
 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Dátum uverejnenia: 28/04/2023Téma:AgricultureAutor:Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level

  Dátum uverejnenia: 20/10/2022Téma:Food productionAutor:Tinatin Akhvlediani and Meryem Gökten CEPS) and Izabela Marcinkowska, Jan Bazyli Klakla and Delia Agostinelli (CASE)
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Dátum uverejnenia: 30/05/2022Téma:Rural developmentAutor:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • How local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas

  Dátum uverejnenia: 27/04/2022Téma:Agriculture, CultureAutor:Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi, Simona Cavallini (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Dátum uverejnenia: 25/08/2021Téma:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  Dátum uverejnenia: 08/02/2021Téma:Agriculture, Rural developmentAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  Dátum uverejnenia: 13/01/2021Téma:Public healthAutor:Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Regional health policy responses to the COVID crisis

  Dátum uverejnenia: 07/10/2020Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions

  Dátum uverejnenia: 06/10/2020Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi and Dionne Kringos (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable

  Dátum uverejnenia: 18/09/2020Téma:Agriculture, Food productionAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  Dátum uverejnenia: 20/09/2019Téma:Agriculture, Development cooperationAutor:Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Consumer Protection

  Dátum uverejnenia: 21/12/2018Téma:Consumer policyAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Sustainable Forest Management in Regions

  Dátum uverejnenia: 27/07/2018Téma:Environment policy, ForestryAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • Sustainable public procurement of food

  Dátum uverejnenia: 19/04/2018Téma:Food production, Sustainable development, Public procurementAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Mid-term evaluation of the first priority domain of the European Action Plan for Organic Food and Farming

  Dátum uverejnenia: 28/02/2018Téma:Food production, Rural development, AgricultureAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • The management of health systems in the EU Member States – The role of local and regional authorities

  Dátum uverejnenia: 12/11/2017Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l) and Cecilia Odone.
 • The management of health systems in the EU Member States

  Dátum uverejnenia: 01/01/2017Téma:Climate change policy, Future of EuropeAutor:Rossella Soldi
 • Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy

  Dátum uverejnenia: 29/11/2016Téma:Rural developmentAutor:Rosella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Implementation of the Sendai Framework at the EU level: the take-up of resilience measures by Local and Regional Authorities

  Dátum uverejnenia: 06/10/2016Téma:Disaster preventionAutor:Rossella Soldi (main author) (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece).
 • Developing Blue economy through better methodology for assessment on local and regional level

  Dátum uverejnenia: 28/09/2016Téma:Fisheries and maritime affairsAutor:Alexander Charalambous (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Evaluation of the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board taking 2014 as a test year

  Dátum uverejnenia: 22/05/2016Téma:Food production, AgricultureAutor:Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd., Greece
 • Mapping of the disadvantaged areas for milk production in Europe

  Dátum uverejnenia: 22/05/2016Téma:Food production, AgricultureAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l. & Living Prospects Ltd.)
 • Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities

  Dátum uverejnenia: 05/06/2014Autor:Progress Consulting S.r.l. and Living Prospects Ltd.
 • Health in the Regions - Cross Border Health Care: Harmonization in European Regions

  Dátum uverejnenia: 31/12/2011Autor:European Institute of health of the European Academy of Sciences and Arts

Zloženie

 • portrait of Isilda Maria Prazeres GOMESIsilda Maria Prazeres GOMESPredseda/Predsedníčka@IsildaCor
 • portrait of Radim SRŠEŇRadim SRŠEŇPrvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka
 • portrait of Hardijs VENTSHardijs VENTSDruhý podpredseda/Druhá podpredsedníčka

​Secretariat

Head of Unit: Serafino NARDI 

Deputy Head of Unit: Dorota T omalak, in charge of Health policies and relations with WHO, tourism and relations with UNWTO (Team B)

Assistant to Head of Unit: Susanna Sjöström, in charge of general support to NAT work, organisation of meetings and horizontal coordination

Cicero Trainee: Antoine Berard, in charge of the general support to NAT work and communication

 

Administrators:

Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Bioeconomy (Team A)

Anemarija Kosjek, in charge of Food policy, Consumer Protection, Blue Economy and Forestry (Team A)

Klaus Boele, in charge of Rural Agenda and BRASS (Team A)

Sirle Mere, in charge of Civil Protection and relations with UNDRR (Team B)

 

Seconded National Expert:

Florencia Cuervo Torres, in charge of Tourism policies (Team B)

 ​

Assistants:

Michele Bandiera : general support to Team B

Luca Venosta, general support to Team B

Simona Livideanu, general support to Team A

Multimédiá

EU organic awards: apply now!

 

Ďalšie videá

 • EU organic awards: apply now!
  EU organic awards: apply now!
 • Summit 2022 - Round tables: Rural revival
  Summit 2022 - Round tables: Rural revival
 • Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
  Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
 • Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks
  Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks

Liveblog

Kontakt

Zdieľať :
 
Back to top